Kultura fizyczna młodzieży na przykładzie członków Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej

  • Michał Jasny Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Zbigniew Dziubiński Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: kultura fizyczna, młodzież, Ruch Światło-Życie

Abstrakt

Współczesne nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego podkreśla afirmację ciała człowieka i jego wysiłków na rzecz harmonijnego rozwoju, w tym rozwoju fizycznego. Celem pracy było poznanie aksjologicznych, zdrowotnych, behawioralnych, motywacyjnych, spektatorskich i etycznych aspektów kultury fizycznej młodzieży skupionej w Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej. Większość badanych członków Ruchu uzależnia ludzkie zdrowie przede wszystkim od racjonalnych działań na rzecz jego utrzymania i poprawy oraz dąży do wszechstronnego rozwoju. Dbają oni nie tylko o sferę duchową, ale także socjalną, intelektualną i fizyczną. Ponadto większość „oazowiczów” ocenia widowisko sportowe jako społecznie i kulturalnie pozytywne. Niepokojące jest to, że w najmłodszej kohorcie wiekowej badanych wrażliwość na przypadki łamania zasad społeczno-etycznych w sporcie jest najmniejsza.

Biografia autora

Zbigniew Dziubiński, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński, socjolog sportu, kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej i wiceprzewodniczący Polskiej Akademii Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Obszary zainteresowań: socjologia kultury, socjologia sportu, socjologia turystyki, socjologia religii i socjologia kościoła.

Bibliografia

Barlak, Marianna. 1998. Ponadczasowy charakter pedagogii św. Jana Bosko w perspektywie trzeciego tysiąclecia. W: Salezjanie a sport, red. Zbigniew Dziubiński, 119-129. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Barlak, Marianna. 2003. Sport salezjański formą realizacji podmiotowości jego uczestników. W: Społeczny wymiar sportu, red. Zbigniew Dziubiński, 355365. Warszawa: SOSRP.

Bątkiewicz-Brożek, Joanna. 2016. Cud księdza Blachnickiego? Dostęp: 22.12.2017. http://gosc.pl/doc/3302556.cud-ksiedza-blachnickiego.

Billig, Michael. 2008. Banalny nacjonalizm, tłum. Maciej Sekerdej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

Blachnicki, Franciszek. 2002. Charyzmat „Światło-Życie”. Krościenko: Wydawnictwo Światło-Życie.

Casanova, José. 2005. Religie publiczne w nowoczesnym świecie, tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

CBOS. 2007. Między młodością a starością. Dostęp: 21.12.2017. http://www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2007/K_022_07.PDF.

CBOS. 2016. Między patriotyzmem a nacjonalizmem. Dostęp: 21.12.2017. http:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_151_16.PDF.

Coakley, Jay J. 2014. Sports in Society: Issues and Controversies. Nowy Jork: McGraw-Hill Education.

Cynarski, Wojciech J. 2007. Stoicka filozofiaazjatyckich sztuk walki. W: Społeczne i kulturowe wartości sportu, red. Jerzy Kosiewicz, 111-127. Warszawa: AWF.

Czekalski, Rafał. 2013. Rola i znaczenie zasady uczestnictwa w ujęciu Karola Wojtyły w przeciwdziałaniu wszelkiemu wykluczeniu. W: Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne, red. Zbigniew Dziubiński i Michał Lenartowicz, 271-278. Warszawa: AWF, SALOS RP.

Derewenda, Robert. 2010. Dzieło wiary: historia Ruchu Światło-Życie 1950-1985. Kraków: Wydawnictwo Światło-Życie.

Dziubiński, Zbigniew. 2006. Jana Pawła II koncepcja turystyki. W: Aksjologia turystyki, red. Zbigniew Dziubiński, 154-162. Warszawa: SALOS RP.

Dziubiński, Zbigniew. 2012. Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna. W: Socjologia kultury fizycznej, red. Zbigniew Dziubiński i Zbigniew Krawczyk, 318338. Warszawa: AWF.

Dziubiński, Zbigniew. 2015. Sport i turystyka w Kościele rzymskokatolickim. Warszawa: SALOS RP.

Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. Andrzej Zwoliński. 2003.

Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne „Polwen”.

Giulianotti, Richard. 2005. Sport. A Critical Sociology. Cambridge: Polity Press.

Guttmann, Allen. 1978. From Ritual to Record. The Nature of Modern Sport. Nowy Jork: Columbia University Press.

Huizinga, Johan. 2007. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. Maria Kurecka i Witold Wirpsza. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Jarvie, Grant i James Thornton. 2012. Sport, Culture and Society. An Introduction. Abingdon: Routledge.

King, Anthony. 2006. Nationalism and Sport. W: The SAGE Handbook of Nations and Nationalism, red. Gerard Delanty i Krishan Kumar, 249-259. Londyn: Sage Publications.

Kocemba, Włodzimierz. 2012. Społeczne zróżnicowanie uczestnictwa kulturze fizycznej. W: Socjologia kultury fizycznej, red. Zbigniew Dziubiński i Zbigniew Krawczyk, 404-423. Warszawa: AWF.

Kossakowski, Radosław. 2017. Religia. W: Socjologia sportu, red. Honorata Jakubowska i Przemysław Nosal, 205-217. Warszawa: PWN.

Kowalczyk, Stanisław. 2009. Ciało człowieka w refleksji filozoficznej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Krawczyk, Zbigniew. 2000. Sport w zmieniającym się społeczeństwie. Warszawa: AWF.

Kultura fizyczna a socjalizacja, red. Zbigniew Dziubiński i Krzysztof W. Jankowski. 2012. Warszawa: AWF, SALOS RP.

Lipoński, Wojciech. 2004. Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej. Poznań: AWF.

Maffesoli, Michel. 1996. Times of the Tribes. The Decline of Individualism in Mass Society. Londyn: Sage Publications.

Niewęgłowski, Jan. 2012. Osoba i sport. Jan Paweł II o wychowawczej roli sportu. W: Kultura fizyczna a socjalizacja, red. Zbigniew Dziubiński i Krzysztof W. Jankowski, 67-76. Warszawa: AWF, SALOS RP.

Papantoniou, Giorgos. 2008. Religiosity as a Main Element in the Ancient Olympic Games. Sport in Society, 11(1), 32-43. DOI: 10.1080/17430430701717665.

Pawlina, Krzysztof. 2012. Jan Paweł II – pedagog i wizjoner. Przyszłość pokolenia JP2. W: Kultura fizyczna a socjalizacja, red. Zbigniew Dziubiński i Krzysztof W. Jankowski, 123-130. Warszawa: AWF, SALOS RP.

Ponczek, Mirosław. 2013. Papieże XX wieku wobec sportu i igrzysk olimpijskich. Katowice: Wydawnictwo AWF.

Ritzer, George. 2005. Makdonaldyzacja społeczeństwa, tłum. Ludwik Stawowy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Serazio, Michael. 2012. The Elementary Forms of Sports Fandom: A Durkheimian Exploration of Team Myths, Kinship, and Totemic Rituals. Communication & Sport, 1(4), 303-325. DOI: 10.1177/2167479512462017.

Społeczny wymiar sportu, red. Zbigniew Dziubiński. 2003. Warszawa: SALOS RP.

Wolter, Edyta. 2011. Personalistyczny aspekt wychowania do kultury fizycznej w refleksji twórczej Jana Pawła II. W: Kultura fizyczna a kultura masowa, red. Zbigniew Dziubiński i Michał Lenartowicz, 57-63. Warszawa: AWF, SALOS RP.

Yamane, David, Charles E. Mellies i Teresa Blake. 2010. Playing for Whom? Sport, Religion and the Double Movement of Secularization in America. W: Sociology of Sport and Social Theory, red. Earl Smith, 81-94. Champaign: Human Kinetics.

Opublikowane
2018-05-20
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej