W sprawie środowiskowej ochrony człowieczeństwa człowieka

  • Zbigniew Łepko Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: człowiek, człowieczeństwo, regres człowieczeństwa, środowisko naturalne, cywilizacja

Abstrakt

Tytuł niniejszego opracowania zawiera apel o środowiskową ochronę człowieczeństwa człowieka. Opiera się na wynikach etologicznych badań nad cywilizowaną ludzkością i na refleksji praktycznych filozofów przyrody. Jej główna teza o przyrodzie w człowieku i człowieku w przyrodzie wskazuje zarówno na naturę samego człowieka, jak i na właściwe człowiekowi relacje z przyrodą. Zgodnie z tym podejściem całkowicie i ze wszystkim pochodząc z przyrody, człowiek jest z nią powiązany po najbardziej subtelne warstwy swego bytu. Powiązanie to jest  subtelnie skomplikowane i widoczne jest na poziomie ludzkiego ciała, ludzkiej psychiki i ludzkiego ducha. Tych poziomów bytu ludzkiego bezpośrednio dotyczą więc skutki rujnowania, czyli tracenia naturalnego środowiska życia człowieka. Ich kumulacja prowadzi zaś do zjawiska, które etolodzy określili mianem „regresu człowieczeństwa”

Biografia autora

Zbigniew Łepko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. UKSW – kierownik Katedry Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, wykładowca WSD TS w Lądzie. W badaniach podejmuje problematykę historii i filozofii nauk behawioralnych, antropologii filozoficznej, ewolucyjnej teorii poznania i ekofilozofii.

Opublikowane
2018-04-21
Dział
Z problematyki filozoficznej