Peszer w egzegezie nowotestamentalnej

  • Sylwester Jędrzejewski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Słowa kluczowe: peszer, metoda peszerowa, reinterpretacja biblijna, Nowy Testament

Abstrakt

Reinterpretacja Starego Testamentu w Nowym Testamencie jest oczywistością. Charakterystyczne jest jej kerygmatyczne wykorzystanie, zwłaszcza tekstów prorockich, charakteryzujących się rysem eschatologicznym. W ten sposób dokonuje się identyfikacja osoby Jezusa, oraz uzasadnienie jego przesłania. Reinterpretujące teksty koncentrują się ona na wskazywaniu, iż Jezus jest tym, o którym mówi Stary Testament. Jezus jest w nich widoczny jako egzegetyczny autorytet. Sposób Jego argumentacji wykazuje pewne podobieństwa do metody peszerowej, stosowanej w tekstach z Qumran. Można przypuścić, że ta judaistyczna metoda ma w Nowym Testamencie także cechy własne. Być może należałoby mówić o alternatywnej metodzie peszerowej w Nowym Testamencie.

Bibliografia

Bogacz, Roman. 2003. Prawa Objawienia biblijnego: rozwój, ciągłość, transpozycja. W: Z badań nad Biblią 7, red. Tomasz Jelonek, 11-19. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna.

Charlesworth, James. 2002. The Pesharim and Qumran History: Chaos or Consensus? Grand Rapids: Eerdmans Publishing.

Ellis, Earle E. 1989. How Jesus interpreted His Bible. Criswell Theological Review, 3(2), 341-351.

Fabry, Heinz J. 1993. Schriftverständnis und Schriftauslegung der Qumran-Essener. W: Bibel in jüdischer und christlicher Tradition. Festschrif für Johann Maier zum 60. Geburtstag, red. Helmut Merklein, Klaus Müller i Günter Stemberger, 87-96. Frankfurt am Main: Hain.

Henze, Matthias. 2004. Biblical Interpretation at Qumran. Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids: Eerdmans Publishing.

Horgan, Maurya P. 1979. Pesharim: Qumran Interpretations of Biblical Books. Washington: The Catholic Biblical Association of America.

Jędrzejewski, Sylwester. 2007. Peszer jako metoda egzegetyczna. Seminare. Poszukiwania naukowe, 24, 111-126.

Juel, Donald. 1988. Messianic Exegesis: Christological Interpretation of the Old Testament in Early Christianity. Philadelphia: Fortress.

Klinkowski, Jan. 2000. Zużytkowanie Starego Testamentu w Nowym. Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej.

Lindars, Barnabas. 1961. New Testament Apologetic: The Doctrinal Significance of the Old Testament Qutations. London: SCM Press, Philadelphia: Westminster Press.

Longenecker, Richard. 1975. Biblical Exegesis in the Apostolic Period. Grand Rapids: Michigan.

Małecki, Zdzisław. 2004. Peszery do Księgi Izajasza. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Menken, Maarten J. 1996. Old Testament Quotations in the Fourth Gospel: Studies in Textual Form. Kampen: Kok Pharos.

Mędala, Stanisław. 1993. Peszery qumrańskie i midrasze starożytnego judaizmu. Collectanea Theologica, 63(3), 27-48.

Papieska Komisja Biblijna. 2002. Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Kielce: Instytut Teologii Biblijnej Verbum.

Moody Smith, Dwight. 1982. The use of the Old Testament in the New. W: The Use of the Old Testament in the New and other Essays. Studies in honor of William Franklin Stinespring, red. James M. Efird. Durham: Duke University.

Lim, Tomothy H. 2002. Pesharim. London: Sheffield Academic Press.

Virkler, Henry i Karelynne Gerber Ayayo. 1981. Hermeneutics. Principles and Processes of Biblical Interpretation. Grand Rapids: Baker Books.

Witmer, Stephen E. 2006. Approaches to Scripture in the Fourth Gospel and the Qumran Pesharim. Novum Testamentum, 48(4), 313-328.

Witmer, Stephen E. 2008. Divine Instruction in Early Christianity. Tübingen: Mohr Siebeck.

Opublikowane
2018-10-18
Dział
Z problematyki teologicznej