Metafizyka osoby ludzkiej w ujęciu Czesława Stanisława Bartnika

  • Ryszard Jerzy Kozłowski, COr Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: personalizm, osoba, egzystencja człowieka, wolność, godność, wolność osoby, godność osoby

Abstrakt

Istnieje pewien dysonans w nurtach filozoficznych odnoszących się do pojęcia osoby. W prezentowanym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o realność osoby. Osobowa perspektywa podjęta przez autora jest swoistym novum i tym samym unaocznia, iż bez właściwego namysłu nad kategorią osoby nie można podejmować konkretnej refleksji nad egzystencją człowieka, jego natury. Analiza przedstawiona w duchu personalizmu stawia osobę w centrum, ukazując jej bogactwo, antynomie. Tym samym podjęto próbę wskazania podstawowych kategorii personalistycznych takich jak godność, wolność, świętość etc.

Bibliografia

Czesław. 2008. Teologia i świat osoby. Lublin: Standruk.

Bartnik, Czesław. 2012. Osoba i personalizm. Lublin: Standruk.

Brożek, Bartosz. 2010. Pojęcie osoby w dyskusjach bioetycznych. W: Jerzy Stelmach,

Bartosz Brożek, Marta Soniewiecka i Wojciech Załuski. Paradoksy Bioetyki

Prawniczej, 43-55. Warszawa: Wolters Kluwer.

Bieńkowska, Daria. 2016. Człowiek wobec prawa czy prawo wobec człowieka?

O istocie prawa w pryzmacie refleksji aksjologicznej. W: Nowe procedury medyczne

a prawo, red. Jacek Sobczak i Maria Reshef, 31-45. Toruń: Wydawnictwo

Adam Marszałek.

Bieńkowska, Daria i Ryszard Kozłowski. 2017. O nienaruszalności i niezbywalności

godności. W: Spotkać drugiego. Prawo – Etyka – Praktyka, red. Irena Figurska,

Daria Bieńkowska i Ryszard Kozłowski, 11-26. Słupsk: Wydawnictwo

Naukowe Akademii Pomorskiej.

Camus, Albert. 2003. Obcy, tłum. Maria Zenowicz-Brandys. Kraków: Zielona

Sowa.

Delsol, Chanel. 2003. Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. Małgorzata Kowalska.

Kraków: Znak.

Góźdź, Krzysztof. 2006. Teologia człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL.

METAFIZYKA OSOBY LUDZKIEJ W UJĘCIU C. S. BARTNIKA 63

Guardini, Romano. 1969. Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska,

los, tłum. Zofia Włodkowa, Maria Turowicz i Janusz Bronowicz, Kraków:

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.

Heidegger, Martin. 2004. Bycie i czas, tłum. Bogdan Baran. Warszawa: PWN.

Kant, Immanuel. 2001. Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. Mścisław Wartenberg.

Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Kerstein, Samuel. 2013. How to Treat Persons. Oxford: Oxford University Press.

Kobierzycki, Tadeusz. 2014. Definicja ja i jaźni w filozofii i teologii człowieka Czesława

Stanisława Bartnika. W: Ryszard Kozłowski, Tadeusz Kobierzycki i Filip

Maj. Żyć. Myśleć. Wierzyć. O związkach filozofii i teologii w refleksji personalistycznej

Czesława Stanisława Bartnika, 93-114. Słupsk: Wydawnictwo

Naukowe Akademii Pomorskiej.

Kozłowski, Ryszard. 2006. Filozofia osoby ludzkiej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe

Akademii Pomorskiej.

Ratzinger, Joseph. 2005. Patrzeć na Chrystusa, tłum. Jarosław Merecki, Kraków:

SALWATOR.

Safjan, Marek. 2007. Wyzwania dla państwa prawa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sartre, Jean Paul, 2007. Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. Jan

Kiełbasa et al. Kraków: Zielona Sowa.

Opublikowane
2018-10-18
Dział
Z problematyki filozoficznej