Współpraca rodziny i szkoły – potrzeba zaufania i komplementarności

  • Stanisław Chrobak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: rodzina, szkoła, zaufanie, współpraca, wychowanie

Abstrakt

Wychowanie dzieci jest najpoważniejszym obowiązkiem, a zarazem prawem rodziców. Rodzina nie może zrezygnować z bycia miejscem wsparcia, towarzyszenia, prowadzenia. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego działają poniekąd w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę, a w pewnej mierze nawet na ich zlecenie. Szkoła nie zastępuje rodziców, lecz powinna być wobec nich komplementarna. W takiej sytuacji szczególny nacisk kładzie się na wywiązanie się z podjętych zobowiązań, na sprostanie oczekiwaniom wyrażonym w akcie zaufania. Zaufanie odnosi się do działań innych osób i wiąże się z wyrażeniem przekonań w działaniu.

Biografia autora

Stanisław Chrobak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. UKSW – Katedra Historii Wychowania i Dziejów Oświaty na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoich badaniach podejmuje problematykę z zakresu pedagogiki ogólnej, teoretycznych podstaw wychowania i pedagogiki o inspiracji chrześcijańskiej.

Bibliografia

Bagrowicz, Jerzy. 2001. Nauczyciele, rodzice, uczniowie – wspólnotą wychowującą. W: Szkoła katolicka na przełomie wieków, red. Andrzej J. Sowiński i Andrzej Dymer, 181-195. Szczecin: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Cattaneo, Arturo. 2014. Społeczna rola rodziny, tłum. Paweł Borkowski. Społeczeństwo, 3, 110-116.

Chrobak, Stanisław. 2009. Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Chrobak, Stanisław. 2014. Duch rodzinny w wychowaniu z perspektywy systemu prewencyjnego Jana Bosko. Warszawskie Studia Pastoralne, 1(22), 11-32.

Czerepaniak-Walczak, Maria. 2015. Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości. Pedagogika Społeczna, 3(57), 77-87.

Danilewska, Joanna. 2005. Wspólnota ludzi uczących sie i wspierających edukację innych. W: Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, red. Joanna Danilewska, 13-17. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dróżdż, Bogusław. 2015. Trwałość małżeńsko-rodzinnego świadectwa. Społeczeństwo, 3-4, 16-31.

Dymara, Bogusława. 2005. Pedagogika twórczego współbycia jako fundament edukacyjnej wspólnoty. W: Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty, red. Anna Sajdak, 11-19. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ferrero, Bruno. 2005. Rodzice szczęśliwi dzięki metodzie księdza Bosko, tłum. Anna Gorczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Franciszek. 2016. Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”.

Franciszek. 2015. Encyklika „Laudato sí. W trosce o wspólny dom”.

Grochowski, Grzegorz. 2014. Rodzice a wychowanie w szkole. W: Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, red. Radosław Chałupniak, Tomasz Michalewski i Ewa Smak, 163-170. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO.

Izdebska, Jadwiga. 1996. Rodzina, dziecko, telewizja. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Kiereś, Barbara. 2015. Personalistyczny wymiar wspólnotowego życia w rodzinie. Kontekst cywilizacyjny. Paedagogia Christiana, 2/36, 195-208.

Kwiatkowska, Henryka. 2008. Pedeutologia. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Manzone, Gianni. 2008. Osoba, wartości i role społeczne, tłum. Tadeusz Żeleźnik. Społeczeństwo, 3, 361-375.

Matyjas, Bożena. 2016. Ojciec i jego rola w procesie opieki i wychowania dziecka. Refleksje pedagoga. W: Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie, red. Tadeusz Sakowicz i Marcin Marsollek, 30-39. Kielce: Oficyna Wydawnicza STON 2.

Mazurkiewicz, Piotr. 2016. Wychowanie do dialogu międzykulturowego w szkole katolickiej. Społeczeństwo, 5-6, 190-201.

Nalaskowski, Aleksander. 2009. Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nalaskowski, Aleksander. 2016. Pedagogika dyskretna. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Opozda, Danuta. 2000. Rodzina najcenniejszym dobrem ludzkości. W: W służbie rodziny, red. Robert Bieleń, 129-137. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Pielachowski, Józef. 2007. Mocne i słabe strony wychowania w szkole. (Nie)prześmiewcze refleksje długoletniego praktyka. W: Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 3, red. Maria Dudzikowa i Maria Czerepaniak-Walczak, 233-262. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Sawicki, Mieczysław. 2005. Rozważania o szkole. Warszawa: Wydawnictwo „Kram”.

Sztompka, Piotr. 2016. Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sztompka, Piotr. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Szudra, Anna. 2008. Wychowanie w szkole współczesnej. Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii, 26, 103-113.

Śliwerski, Bogusław. 2015. O konieczności powrotu do subsydiarnej roli państwa w publicznej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży. Pedagogika Społeczna, 3(57), 17-51.

Wereszczyńska, Katarzyna. 2014. Wychowanie w szkole – między socjalizacją a indywidualizacją. W: Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom, red. Radosław Chałupniak, Tomasz Michalewski i Ewa Smak, 109-118. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO.

Ziółkowski, Marek. 2015. Współpraca. W: Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. Małgorzata Bogunia-Borowska, 308-330. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Opublikowane
2018-04-21
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej