Osoba jako istota powołana do potrójnej transcendencji w świetle personalizmu Karola Wojtyły/Jana Pawła II

  • Michał Kosche Brak
Słowa kluczowe: Karol Wojtyła, John Paul II, transcendencja, personalizm, osoba

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę transcendencji osoby zaproponowaną przez Karola Wojtyłę/Jana Pawła II. Bierze ona swój początek w filozoficznej myśli wielkiego Polaka, uzyskując swoje dopełnienie w jego teologicznej twórczości. Dla Wojtyły transcendencję można określić jako „drugie imię osoby”, ponieważ jest ona ściśle związana ze spełnianiem się człowieka jako bytu osobowego. Tekst zawiera analizy trzech wymiarów transcendencji, którymi są: 1) transcendencja w czynie; 2) transcendencja ku drugiemu „ja” oraz 3) transcendencja w kierunku osobowego Boga.

Bibliografia

Buttiglione, Rocco. 2010. Myśl Karola Wojtyły. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL.

Doran, Kevin Peter. 1996. Solidary: A Synthesis of Personalism and Communalism in the Thought of Karol Wojtyla/John Paul II. NY: Peter Lang.

John Paul II. 1981. Apostolic Exhortation „Familiaris Consortio”.

John Paul II. 1994. Letter to Families „Gratissimam sane”.

John Paul II. 2003. Encyclical Letter “Ecclesia de Eucharistia”.

John Paul II. 2005. Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk.

John Paul II. 2006. Man and Woman He Created Them: A Theology of the Body. Boston: Pauline Books & Media.

May, William. 1998. “La ‘communio personarum’ e l’atto coniugale.” In Morale Coniugale e Sacramento della Penitenza: Riflessioni sul ‘Vademecum per i Confessori, edited by Alfonso Card, Lopez Trujillo and Francisko Gil Hellin. Vatican: Libereria Editrice Vaticana.

Pokrywka, Marian. 2005. „Rola Eucharystii w budowaniu małżeńskiej ‘communio personarum’.” Roczniki Teologiczne 52: 49-60.

Szostek, Andrzej. 2005. „Od samostanowienia do daru z siebie i uczestnictwa.” Nauka 3: 35-47.

Wojtyła, Karol. 1979. The Acting Person, translated from the Polish edition, Osoba i czyn by Andrzej Potocki and established in collaboration with Anna Teresa Tymieniecka for publication in the Reidel Book Series Annalecta Husserliana. Dordrecht-Holland, Boston-USA, London-England: D. Reidel Publishing Company.

Wojtyła, Karol. 1993a. “The Person: Subject and Community.” In Person and Community: Selected Essays. Translated by Theresa Sandok OSM, 219-261. New York: Peter Lang.

Wojtyła, Karol. 1993b. “The Personal Structure of Self-Determination.” In Person and Community: Selected Essays. Translated by Theresa Sandok OSM, 187-195. New York: Peter Lang.

Wojtyła, Karol. 1993c. “Participation or Alienation?” In Person and Community: Selected Essays. Translated by Theresa Sandok OSM, 197-207. New York: Peter Lang.

Wojtyła, Karol. 2000. “Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka.” In Karol Wojtyła. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, edited by Tadeusz Styczeń et al., 477-490. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Opublikowane
2020-01-27
Dział
Z problematyki filozoficznej