Przejmowanie przez salezjanĂłw zaniedbanych zakonnych zabytkĂłw sztuki sakralnej w Polsce w latach 1898-1936

  • Jan Pietrzykowski, SDB SDB, WNHiS UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: salezjanie, zabytki, sanktuaria maryjne, sierocińce, szkoły zakonne

Abstrakt

WĹrĂłd celĂłw Towarzystwa Ĺw. Franciszka Salezego brak jest wzmianek o odbudowie i renowacji zabytkĂłw sztuki sakralnej. Zgromadzenie zakonne âprzeszczepioneâ z WĹoch (1892, 1898), nie miaĹo czasu i zaplecza materialnego na wznoszenie nowych gmachĂłw na prowadzenie dziaĹalnoĹci dydaktyczno-wychowawczej wĹrĂłd mĹodzieĹźy mÄskiej. Dlatego z koniecznoĹci salezjanie przyjmowali ofiarowane im zrujnowane i ogoĹocone klasztory z koĹcioĹami. Zakonnicy przygotowujÄc pomieszczenia, jednoczeĹnie ratowali pozostaĹoĹci kultury materialnej i przechowywali jÄ dla przyszĹych pokoleĹ. W latach 1898-1936 za podstawÄ realizacji posĹannictwa mĹodzieĹźowego sĹuĹźyĹo dziewiÄÄ zabytkowych obiektĂłw w: OĹwiÄcimiu, Róşanymstoku, LÄdzie, CzerwiĹsku, Lutomiersku, Poznaniu, Lublinie, Wilnie i SupraĹlu.

Bibliografia

Archiwum Salezjańskie Inspektorii Krakowskiej (ASIK). Kronika Zakładu 1898-1907.
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Warszawskiej. T. Byłe Placówki na Wschodzie.
Ślósarczyk Jan. Historia Prowincji św. Jacka Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce. T. 1-6. Pogrzebień 1960-1969.
Gach Piotr. 1984. Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska (1773-1914). Lublin.
Świda Andrzej. 1984. Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny. Kraków.
Pietrzykowski Jan. 2002. Duchowni polscy – dobrodzieje salezjańscy. Seminare. Poszukiwania Naukowo-Pastoralne 18(2002): 605-625.
Wilk Stanisław. 1998. Sto lat apostolstwa salezjańskiego w Polsce (1898-1998). Lublin-Warszawa.
Nowiński Janusz (red.). 2011. Salezjanie w Lądzie 1921-2011. Warszawa-Ląd.
Opublikowane
2016-03-31
Dział
Z problematyki historycznej