Dbałość o urodę kobiet na podstawie traktatów Metrodory z Bizancjum i Trotuli z Salerno

  • Anna Aleksandra Głusiuk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Metrodora, Trotula, uroda, zabiegi kosmetyczne, średniowiecze

Abstrakt

Traktaty „O chorobach kobiet” Metrodory z Bizancjum i „De ornatu mulierum” Trotuli z Salerno należą do niewielu traktatów średniowiecznych, których autorkami są kobiety. Oba dzieła koncentrują się przede wszystkim na problemach związanych z porodem i chorobami kobiet, ale znajdują się tam również wskazówki uczące w jaki sposób należało dbać o urodę.  Dzięki zachowanym tekstom wiadomo jakich ziół i minerałów używano do zabiegów kosmetycznych.

Biografia autora

Anna Aleksandra Głusiuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwentka Università Pontificia Salesiana w Rzymie. Adiunkt w Katedrze Średniowiecza w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze koncentruje na pozycji i roli kobiety w średniowieczu, medycynie średniowiecznej i literaturze tej epoki.

Bibliografia

Chaucer, Geoffrey. 1986. I racconti di Canterbury, tłum. Ermanno Barisone. Milano: Mondadori.

Collectio Salernitana ossia Documenti inediti e trattati di medicina appartenenti alla scuola medica salernitana, red. Eduard, Theodor Henschel, Charles Daremberg i Salvatore De Renzi, t. 1. 1852. Napoli: dalla tipografia del Filiatre-Sebezio.

Del Guerra, Giorgio. 1968. La medicina bizantina e il codice medico-ginecologico di Metrodora (VI sec. d.C.). W: Introduzione e considerazioni sul “Gynaecia” di Muscione (VI sec. d. C) e studio dei suoi codici, red. Rino Radicchi, 69-94. Pisa: Giardini.

Ieraci Bio, Anna Maria. 2007. Testi ginecologici tra Oriente ed Occidente I. Metrodora ed il Dynameron di Nicola Mirepso II. Una testimonianza italo-greca su una Quaestio medicalis salernitana. W: La Scuola Medica Salernitana. Gli autori e i testi. Convegno Internazionale (Università degli Studi di Salerno, 3-5 novembre 2004), red. Jacquart Daniele i Paravicini Bagliani Agostino, 283-314. Firenze: SISMEL.

Maderna, Erika. 20142. Medichesse. La vocazione femminile alla cura. Aboca: Sansepolcro.

Metrodora. 1994. Medicina e cosmesi ad uso delle donne: l’antica sapienza femminile e la cura di sè, wstęp Giorgio Del Guerra. Milano: Collana Mimesis.

Parker, Holt. 2012. Women and Medicine. W: A Companion to Women in the Ancient World, red. Sharon L. James i Sheila Dillon. Malden-Oxford-Chichester: Wiley-Blackwell.

Rowland, Ingrid D. 2011. The amazing afterlife of Cleopatra’s love potion. W: Cleopatra: A Sphinx Revisited, red. Margaret Miles. California: University of California Press.

Rudowska, Irena. 1989. Kosmetyka wczoraj i dziś. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.

The ecclesiastical history of Orderic Vitalis, t. 2, red. Marjorie Chibnal. 1969. Oxford: Clarendon.

Trotula de Ruggiero, 1979. Sulle malattie delle donne, red. Pina Cavallo Boggi, tłum. Matilde Nubié i Adriana Tocco.Torino: La Rosa.

Trotula. 2009. Un compendio medievale di medicina delle donne, red. Monica H. Green, Firenze: SISMEL.

Opublikowane
2018-04-21
Dział
Z problematyki historycznej