Sprawozdanie z konferencji naukowej Kościół – Patriotyzm – Ojczyzna (Białystok, 5 maja 2017)

  • Andrzej Kobyliński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Biografia autora

Andrzej Kobyliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Filozofii UKSW

Opublikowane
2018-05-22