Postkomunizm, liberalizm i solidarność w krajach Europy środkowej i wschodniej po 1989 roku

  • Andrzej Kobyliński Instytut Filozofii UKSW w Warszawie
Słowa kluczowe: postkomunizm, komunizm, liberalizm, homo sovieticus, etyka postkomunizmu, solidarność, prawa człowieka, etyka solidarności

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest analiza przejścia od komunizmu do postkomunizmu w krajach Bloku Wschodniego po 1989 roku. Postkomunizm w Europie Środkowej i Wschodniej przekształcił się stopniowo w różne formy demokracji liberalnej. Projekt polityczny realizowany w społeczeństwach postkomunistycznych jest liberalizmem selektywnym, który doprowadził do wielu negatywnych konsekwencji. Niestety, w procesie przejścia od postkomunizmu do demokracji niewielką rolę odegrała kategoria solidarności jako ważna cnota życia społecznego. Potrzebujemy dzisiaj globalnej ekspansji solidarności jako nowego światowego etosu.

Bibliografia

Agamben, Giorgio. 2005. The Time that Remains: A Commentary on the Letter to the Romans. Stanford: Stanford University Press.

Argentieri, Federigo. 1994. Post-comunismo, terra incognita [Post-Communism, terra incognita]. Roma: Edizioni Associate.

Ascher, Abraham. 2014. The Russian Revolution: A Beginner’s Guide. London: Oneworld Publications.

Besançon, Alain. 2007. A Century of Horrors: Communism, Nazism, and the Uniqueness of the Shoah. Wilmington: Intercollegiate Studies Institute.

Bunce, Valerie and Carlo Gallo. 2002. “Dinamiche e dilemmi del postcomunismo” [Dynamics and Dilemmas of Post-Communism]. Ventunesimo Secolo 1(2): 9-49.

Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and the Last Man. New York: Free Press.

Holc, Janine. 1997. “Liberalism and the Construction of the Democratic Subject in Post-Communism: The Case of Poland.” Slavic Review 56(3): 401-427.

Holmes, Leslie. 1997. Post-Communism: An Introduction. Durham: Duke University Press.

Kenney, Padraic. 2003. A Carnival of Revolution: Central Europe 1989. Princeton: Princeton University Press.

Kobyliński, Andrzej. 2009a. “The Role of Solidarity in an Open Society.” In Europske kontexty interkulturnej komunikacie [European Context of Intercultural Communication], edited by Peter Ivanic, Martin Hetenyi and Zvonko Taneski, 139-148. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Kobyliński, Andrzej. 2009b. “Tischner and Metz: two Understandigs of Solidarity.” In Transformacia ludskej identity v strednej Europe po roku 1990 [Transformation of Human Identity in Central Europe after 1990], edited by Helena Hrehová, 45-51. Trnava: Filozofická Fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave.

Kobyliński, Andrzej. 2016a. “Dzieje «Solidarności» i wojna idei” [The History of “Solidarity” and the War of Ideas]. wSieci (2016)35, 66–68.

Kobyliński, Andrzej. 2016b. “Nadzieja i zdrada «Solidarności»” [Hope and Betrayal of “Solidarity”]. wSieci 21: 54-55.

Krasnodębski, Zdzisław. 2003. Demokracja peryferii [Peripheral Democracy]. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Pipes, Richard. 1990. The Russian Revolution. New York: Knopf.

Post-Communism from Within: Social Justice, Mobilization and Hegemony, edited by Jan Kubik and Amy Linch. 2013. New York: New York University Press.

Prozorov, Sergei. 2009. The Ethics of Post-Communism. History and Social Praxis in Russia. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Rabikowska, Marta. 2013. The Everyday of Memory. Between Communism and Post-Communism. Bern: Peter Lang Verlag.

Ryan, James. 2012. Lenin’s Terror: The Ideological Origins of Early Soviet State Violence. London: Routledge.

Simoncelli, Paolo. 2016. “Nolte e l’eresia sull’identica radice dei totalitarismi” [Nolte and the Heresy of Identical Roots of Totalitarian Regimes]. Avvenire 49(196): 22.

Staniszkis, Jadwiga. 2000. Postkomunistyczne państwo: w poszukiwaniu tożsamości [Post-Communist State: In the Search of Identity]. Warszawa: Institute of Public Affairs.

Staniszkis, Jadwiga. 2001. Postkomunizm. Próba opisu [Post-Communism. An Attempt at Description]. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Strada, Vittorio. 2011. Lenin, Stalin, Putin. Studi su comunismo e postcomunismo [Lenin, Stalin, Putin. Studies on Communism and Post-Communism]. Roma: Editore Rubbettino.

The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, edited by Stéphane Courtois. 1999. Cambridge: Harvard University Press.

The Russian Revolution and Civil War 1917-1921: An Annotated Bibliography, edited by Jonathan Smel. 2006. London: Bloomsbury Academic.

Williams, David. 2013. Writing Post-Communism: Towards a literature of East European ruins. New York: Palgrave Macmillan.

Opublikowane
2019-01-29
Dział
Z problematyki filozoficznej