M. Lubecka, Kościół katolicki w powiecie ostrołęckim wobec polityki państwa w latach 1944-1966. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, Ostrołęka 2016

  • Przemysław Sołga Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Bibliografia

Białous, Tadeusz. 2010. Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874-1948). Pasterz Niezłomny. Rajgród: Towarzystwo Miłośników Rajgrodu.

Jakubowski, Zenon. 1970. Ksiądz biskup Czesław Falkowski, Ordynariusz Łomżyń-ski (1887-1969), Nasza Przeszłość, t. 3, 234-359.

Ważniewski, Włodzimierz. 2015. Państwo laickie. Polityka ograniczania bazy mate-rialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945-1970. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Opublikowane
2018-05-22