Przykłady realizacji idei teatralnych Świętego Jana Bosko w Polsce na początku XXI wieku

  • Mariusz Lach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Słowa kluczowe: teatr amatorski, scena salezjańska, system prewencyjny

Abstrakt

Salezjanie od początku powstania zgromadzenia kładą duży nacisk na wychowanie młodych ludzi rozwijając ich pasje i zainteresowania. Teatr był zawsze obecny w dziełach salezjańskich. Dzisiaj ciągle można spotkać grupy kładące nacisk na te formę wychowania. Tak jest w przypadku teatrów szkolnych, oratoryjnych czy działających wśród studentów. Godnym uwagi jest to, że ciągle, mimo zmian społeczno-kulturowych pojawiają się pasjonaci, za których wzorem inni młodzi ludzie mogą rozwijać zarówno swe umiejętności, jak i duchowość.

Bibliografia

Boal, Augusto. 2014. Gry dla aktorów i nieaktorów, tłum. Maciej Świerkocki, Warszawa: Cyklady.

Bongioanni, Marco. 1977. Giochiamo al teatro. La proposta teatrale di don Bosco. Dalla creatività spontanea alla teatralità testuale. Torino: LDC.

Bongioanni, Marco. 1989. Sac. Giò. Bosco, comunicatore educatore, vol. 1: Una “personalità teatrale”. Roma: Direzione Generale Opere Don Bosco.

Bongioanni, Marco. 1990. Sac. Giò. Bosco, comunicatore educatore, vol. 2: Nel “gioco drammatico”. Roma: Direzione Generale Opere Don Bosco.

Clifford, Sara i Anna Herrmann. 2003. Teatr przebudzenia. Praktyczny przewodnik dla instruktorów prowadzących zajęcia teatralne, tłum. Renata Van de Logt. Łódź-Warszawa: Cyklady.

Fręś, Jan Andrzej. 2005. Teatr młodzieżowy. Warsztat. Spektakl. Scenariusze, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

JanBosko.szczecin.pl. 2015a. O festiwalu SOFFT. Dostęp: 10 IV 2015. http://janbosko.szczecin.pl/191/strony-143/o_festiwalu_sofft.htm.

JanBosko.szczecin.pl. 2015b. Relacja z SOFFT 2012. Dostęp: 10 IV 2015. http://janbosko.szczecin.pl/191/strony-181/relacja_z_sofft_2012.htm

Konstytucje i regulaminy Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Regulaminy ogólne. 1986. Rzym.

Lach, Mariusz. 2009, Kilka szkiców na temat amatorskiego teatru religijnego dziś. Lublin: Norbertinum.

Lach, Mariusz. 2015. Salezjańskie „Misteria Męki Pańskiej” – trzy współczesne sposoby scenicznej realizacji wydarzeń paschalnych. Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 36 (1), 163-175.

Lach, Mariusz. 2007. Teatr religijny w latach 1989-2005 – rekonesans. W: W kręgu polskiego dramatu i teatru religijnego XX wieku, red Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk, 167-178. Lublin: Norbertinum.

Lewicki, Tadeusz, 2010. Dal teatrino di Don Bosco al teatro salesiano: il volto e la missione del teatro educativo salesiano ai tempi di Don Rua. W: Don Michele Rua primo successore di Don Bosco. Tratti di personalità, governo e opere (1888-1910). Atti del 5° Convegno Internazionale di Storia dell’Opera Salesiana, Torino, 28 ottobre – 1° novembre 2009, red. Stanislaw Zimniak i Grazia Loparco, 349-377. Roma: LAS.

Lewicki, Tadeusz. 2012. The Historical Origins of Salesian Theatre. Divyadaan. Journal of Philosophy & Education, 23 (2), 199-210.

Lewko, Marian. 1987/1988. Ksiądz Bosko i jego „teatrzyk”. Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 9, 67.

Łuczak, Henryk. 1994. Posługa duszpasterska wśród młodzieży polskiej.

Wrocław: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Nowiński, Janusz i Jarosław Wąsowicz. 2011. Scena teatralna w Lądzie. W: Salezjanie w Lądzie 1921-2011, red. Jarosław Wąsowicz. Warszawa: Wydawnictwo Tamkapress.

Pankowska, Krystyna. 1997. Edukacja przez dramę, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieżowe. 2014. Podstawa Programowa. Rzym.

Siedlecki, Andrzej. 2010. Być aktorem. Postawy techniki aktorskiej. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.

Stagnoli, Saverio. 1967-1968. Don Bosco e il teatro educativo salesiano. Milano: Estratto da „Eco degli Oratori”.

Teatr Beznazwy. 2006. Łódź: Wydawnictwo Salezjańskiego Liceum i Gimnazjum.

Wirth, Morand. 2009. Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska. Dzieje i nowe wyzwania (1815-2000), tłum. Tadeusz Jania. Kraków: Poligrafia ITS.

Zimoch, Krzysztof. 2015. 10 lat Teatru Beznazwy. Dostęp: 20 IX 2015. http://bosko.pl/kultura/10-lat-Teatru-Beznazwy.html.

Opublikowane
2018-10-22
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej