Ks. Jerzy Popiełuszko – ofiara politycznej represji czy męczennik za wiarę

  • Milena Kindziuk
Słowa kluczowe: ks. Jerzy Popiełuszko, Msze za Ojczyznę w Polsce, stan wojenny w Polsce, męczennik za wiarę

Abstrakt

Wciąż toczy się dyskusja dotycząca charakteru działalności ks. Jerzego Popiełuszki w latach 1980-1984, a także istotnych motywów jego uprowadzenia 19 października 1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz zamordowania. Artykuł dowodzi, że traktowanie tej działalności i śmierci w kategoriach wyłącznie politycznych jest rażącym niezrozumieniem postawy księdza bądź też świadomym zabiegiem propagandowym. Analiza działań księdza, motywów jego zaangażowania duszpasterskiego, przebiegu Mszy za Ojczyznę oraz treści jego kazań dowodzi, że kierował się on racjami religijnymi, duszpasterskimi i duchowymi, a jego śmierć miała charakter męczeństwa za wiarę.

Biografia autora

Milena Kindziuk

Milena Kindziuk, PhD in History of Humanities, lecturer at the Institute of Media Education and Journalism at the University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw, author of books on the history of the contemporary Church in Poland, among others, about blessed Fr. Jerzy Popiełuszko.

Bibliografia

„Akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Popiełuszce.” 1990. In Peter Raina. Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i Ojczyznę. Part. I: W służbie Kościoła, 177-197.

Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Amato, Angelo. 2010. „Homilia. Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki 6 VI 2010.” L’Osservatore Romano 7: 58-60.

Archiwum ODŻiDJP – archiwum Ośrodka Dokumentacji Życia i Działalności Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie (Archive of the Documentation of the Life and Activities Fr. Jerzy Popiełuszko at the church of St. Stanislaus Kostka in Warsaw) (documents do not have ref. numbers).

Congregazione delle Cause dei Santi. 2009. „Promulgazione di Decreti della Congregazione delle Cause dei Santi 19.12.2009.” Bollettino. Sala Stampa della Santa Sede (19 dicembre 2009).

Kamiński, Łukasz. 2010. „Koniec PRL-u (1980-1989).” In Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, edited by Adam Dziurok et al., 410-420. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.

Kindziuk, Milena. 2010. Świadek prawdy. Życie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. Częstochowa: Edycja św. Pawła.

Kindziuk, Milena. 2014. Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Lambertini, Prospero Lorenzo. 1738. De servorum Dei beatificatione et de beatorum canonizatione. Boloniae.

Naumowicz, Józef. 2016. „Ks. Jerzy Popiełuszko – klasyczny męczennik.” In Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat, edited by Milena Kindziuk, 87-110. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Nitecki, Piotr. 2004. „Świadek prawdy.” In Jerzy Popiełuszko. 2004. Ofiara spełniona. Msze święte za Ojczyznę odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1982-1984, 11-21. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Ostrowski, Michał [Jerzy Urban]. 1983. „Garsoniera obywatela Popiełuszki.” Express Wieczorny 27 XII: 4.

Popiełuszko, Jerzy. 1991. Zapiski. Kęty: Wydawnictwo Antyk.

Popiełuszko, Jerzy. 2004. Ofiara spełniona. Msze święte za Ojczyznę odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1982-1984. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Popiełuszko, Jerzy. 2009. „Jestem z tymi ludźmi w każdej sytuacji (wywiad).” In Zapiski. Listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967-1984, edited by Gabriel Bartoszewski, 113-117. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam.

Popiełuszko, Jerzy. 2010. „Rozważania z Bydgoszczy (19 października 1984).” In Milena Kindziuk. Świadek prawdy. Życie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, 413-418. Częstochowa: Edycja św. Pawła.

Rem, Jan [Jerzy Urban].1984. „Seanse nienawiści.” Tu i teraz 19 X: 2.

Roszkowski, Wojciech. 1992. Historia Polski 1914-1990. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

„Super martyrio. Dekret O męczeństwie ks. J. Popiełuszki.” 2010. In Acta Apostolicae Sedis 52 (1 X 2010)10: 666-668.

Opublikowane
2017-07-07
Dział
Z problematyki historycznej