Źródło zasad moralnych w etyce biznesu i etyce marketingu: personalizm versus utylitaryzm

  • Adam Zadroga Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: norma moralności, personalizm, utylitaryzm, etyka biznesu, etyka marketingu

Abstrakt

W artykule przeprowadzono dyskurs wokół personalizmu i utylitaryzmu jako dwóch odmiennych źródeł szczegółowych zasad moralnych w etyce biznesu i etyce marketingu. Autor broni tezy głoszącej, że personalistyczna norma moralności jest właściwsza niż utylitaryzm. Celem artykułu jest: (1) ocena utylitarystycznej normy moralności stosowanej w etyki biznesu i marketingu; (2) przedstawienie koncepcji etyki biznesu i etyki marketingu opartej na założeniach personalizmu.

Biografia autora

Adam Zadroga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr Adam Zadroga, The John Paul II Catholic University of Lublin, research interests: business ethics, Catholic Social Teaching, social entrepreneurship

Bibliografia

Biesaga, Tadeusz. 2008. “Sytuacjonizm etyczny.” In Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, vol. 9, edited by Andrzej Maryniarczyk, 293-296. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Dec, Ignacy. 2008. „Personalizm w filozofii (próba systematyzacji).” In Personalizm polski, edited by Marian Rusecki, 301-313. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hunt, Shelby D. and Scott Vitell. 1986. “A General Theory of Marketing Ethics.” Journal of Macromarketing (Spring 1986): 5-16.

Gillon, Raanan. 1997. Etyka lekarska. Problemy filozoficzne. Translated by Anna Alichniewicz and Anna Szczęsna. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL.

Herbut, Józef. 1997. “Utylitaryzm.” In Leksykon filozofii, edited by Józef Herbut, 527-528. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Juros, Helmut. 1998. “Norma etyczna.” In Słownik teologiczny, edited by Andrzej Zuberbier, 347-348. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Kant, Immanuel. 1966. Uzasadnienie metafizyki moralności. Translated by Mścisław Wartenberg. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Second Vatican Council. 1965. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World “Gaudium et Spes”.

Rogowski, Robert. 2008. Etyka marketingu (ujęcie personalistyczne). Tarnobrzeg:

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Singer, Peter. 1982. Practical Ethics. Cambridge.

Smith, Craig N. and Patrick E. Murphy. 2012. Marketing Ethics. London: SAGE Publications Ltd.

Styczeń, Tadeusz. 1983. ABC etyki. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Szostek, Andrzej. 1995. Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Williams, Thomas D. and Jan Olof Bengtsson. 2014. “Personalism.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), edited by Edward N. Zalta. Stanford: The Metaphysics Research Lab Center for the Study of Language and Information Stanford University. Access: 23.01.2017. http://plato.

stanford.edu/entries/personalism/.

Wojtyła, Karol. 1969. “Problem doświadczenia w etyce.” Roczniki Filozoficzne. 2: 5-24.

Wojtyła, Karol. 1969. „Problem teorii moralności.” In W nurcie zagadnień posoborowych, vol. 3, edited by B. Bejze, 217-249. Warszawa: Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek.

Wojtyła, Karol. 1999. Elementarz etyczny. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Zadroga, Adam. 2009. Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Opublikowane
2017-07-07
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej