Zjawisko migracji mieszkańców Afryki do Europy. Wyzwania wspólnego życia

  • Gabriel Gaston Tata
Słowa kluczowe: życie we wspólnocie, kultura, tożsamość, wzajemne relacje, różnorodność, odrębność

Abstrakt

Życie w społeczeństwie wielokulturowym narzuca wymóg intersubiektywnego podejścia do spraw jedności i specyfiki. Oznacza to, że człowiek musi być postrzegany jako jednostka, a zarazem ma stać się autentycznym partnerem w dialogu. Kontakt z innymi osobami, może wymagać pewnej adaptacji, ale z zachowaniem zasady poszanowania odrębności, wymaga on również zwrócenia uwagi na ryzyko odseparowania lub poczucia zagubienia.

Biografia autora

Gabriel Gaston Tata

Gabriel Gaston Tata is a Catholic priest of Benin Republic in West Africa. He received his Doctoral Degrees in Moral Theology at the Pontifical Urban University Rome(2012), and in theological anthropology in the Faculty of Theology of the Teresianum (Rome 2015). Since 2012, is Professor of Social Ethics at the Faculty of Theology of the Pontifical Urban University. His research perspective is the analysis of the anthropological structures and specific ethical problems in social life.

Bibliografia

Ambrosini, Maurizio. 2014. Non passa lo straniero?Le politiche migratorie tra sovranità nazionale e diritti umani. Assisi: Cittadella Editrice.

Bauman, Zygmunt. 2009. Intervista sull’identità. Bari: Laterza.

Bianchi, Enzo. 2010. L’altro siamo noi, Torino: Giulio Einaudi.

Birtolo, Pietro. 2004. Pluralismo, Convivenza e Dialogo. Napoli: Editrice Domenicana Italiana.

Bruguès, Jean-Louis. 1994. “Alterità.” In Dizionario di morale cattolica. Bologna: Studio Domenicano.

Buber, Martin. 1992. Je et Tu. Translated by Geneviève Bianquis. Paris: Aubier.

Bujo, Bénézet. 2009. La pretesa universalità della morale occidentale. Fondamenti di un’etica africana. Assisi: Cittadella Editrice.

Cavalieri, Maria P. 2006. Identità e diversità: due concetti complementari. Roma: Anicia.

Cotesta, Vittorio. 2005. Lo straniero. Pluralismo culturale e immagini dell’altro nella società globale. Roma-Bari: Laterza.

Donati, Pierpaolo. 2008. Oltre il multiculturalismo. Bari: Editori Laterza.

Habermas, Jürgen and Charles Taylor. 1998. Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento. Milano: Feltrinelli.

Hall, Stuart. 1993. “Culture, Community, Nation.” Cultural Studies, 7(1): 349-363.

La Cecla, Franco. 2009. Il malinteso. Antropologia dell’incontro. Roma-Bari: Laterza.

Mantovani, Giuseppe. 2004. Intercultura. È possibile evitare le guerre culturali? Bologna: Il Mulino.

Manzone, Gianni. 2004. Società interculturali e tolleranza. Un contributo: la dottrina sociale della chiesa. Assisi: Cittadella Editrice.

Mazzara, Bruno M. 1997. Stereotipi e pregiudizi. Bologna: Il Mulino.

Mazzoleni, Gilbert. 1999. Verso il diverso. Costanti e variabili della concettualizzazione occidentale della diversità. Roma: Seam.

Monceri, Flavia. 2006. Immagini dell’altro. Identità e diversità a confronto. Roma: Edizioni Lavoro.

Pickering, Michael. 2005. Stereotipi. L’altro, la nazione lo straniero. Firenze: Mediascape.

Sen, Amartya. 2008. Identità e violenza. Roma-Bari: Laterza.

Tata, Gabriel. G. 2014. Vivere-insieme. Aspetti etico-sociali dell’antropologia africana. Roma: UUP.

Taylor, Charles. 1993. Multiculturalismo. La politica del riconoscimento. Milano: Anabasi.

Wieviorka, Michael. 1996. Une société fragmentée? Le multiculturalisme en débat.

Paris: La Découverte.

Opublikowane
2017-07-07
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej