Transcendencja osoby w przebaczeniu. Perspektywa socjologii relacyjnej

  • Artur Wysocki
Słowa kluczowe: przebaczenie, transcendencja osoby, przebaczenie społeczne, socjologia relacyjna, relacje międzyosobowe

Abstrakt

Podstawowe zagadnienie podjęte w tym opracowaniu, tj. przebaczenie, dotyczy kwestii bardzo ważnej dla rozwoju relacji międzyludzkich i budowania społeczeństwa. Problem przebaczenia jest dość często analizowany z perspektywy teologii, filozofii czy psychologii, ale nadal w niewielkim stopniu z perspektywy socjologii. Tymczasem, teorie społeczne nie powinny unikać tego zagadnienia, które odgrywa tak istotną rolę w relacjach społecznych. Przebaczenie ma specjalny charakter korekcyjny w budowaniu społeczeństwa, ludzkich relacji, jak również w kształtowaniu ludzkiej osobowości. Dynamika przebaczenia z zachodzącym w nim procesem morfogenetycznym w sposób szczególny przekształca osobę i jej relacje.

Biografia autora

Artur Wysocki

Fr. dr Artur Wysocki – sociologist, researcher and lecturer in the Chair of Sociology of Religion at the Institute of Sociology at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. The main topics of scientific research: Catholic social thought, sociology of religion, social and economic ethics, cultural aspects of China’s development, sociology of gift and social ties, sustainable development.

Bibliografia

Archer, Margaret S. 2003. Being human: the Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press.

Archer, Margaret S. 2004. “Models of man: the admission of transcendence.” In Transcendence. Critical realism and God, edited by Margaret S. Archer, Andrew Collier and David V. Porpora, 63-81. London-New York: Routledge.

Archer, Margaret S. 2015. “The Relational Subject and the person: self, agent, and actor.” In The relational subject, edited by Pierpaolo Donati and Maragret S. Archer, 85-122. Cambridge: Cambridge University Press.

Archer, Margaret S., Andrew Collier and David V. Porpora. 2004. Transcendence. Critical realism and God. London-New York: Routledge.

Arendt, Hannah. 2000. Kondycja ludzka. Warszawa: Aletheia.

Derrida, Jacques. 2012. Pardonner. L’impardonnable et l’imprescriptible. Paris: Galilée.

Donati, Pierpaolo and Margaret S. Archer. 2015. The Relational Subject. Cambridge: Cambridge University Press.

Donati, Pierpaolo. 2003. “Giving and Social Relations. The Culture of Free Giving and its Differentiation Today.” International Review of Sociology 13(2): 243272.

Donati, Pierpaolo. 2007. “Birth and development of the relational theory of society: a journey looking for a deep ‘relational sociology’.” Accessed: 20.04.2016. http://www.relationalstudies.net/uploads/2/3/1/5/2315313/donati_birth_ and_development_of_the_relational_theory_of_society.pdf.

Donati, Pierpaolo. 2011. Relational Sociology: A new paradigm for the social sciences. London&New York: Routledge.

Forgiveness and reconciliation. Religion, Public Policy and Conflict Transformation, edited by Raymond G. Helmick and Rodney L. Petersen. 2002. Philadelphia&London: Templeton Foundation Press.

Griswold, Charles. L. 2007. Forgiveness. A Philosophical Exploration. Cambridge: Cambridge University Press.

Hughes, Paul M. 2014. “Forgiveness.” In Stanford Encyclopedia of Philosophy. Accessed: 25.05.2016. http://plato.stanford.edu/entries/forgiveness/.

Jankélévitch, Vladimir. 1986. L’imprescriptible. Pardonner? Dans l’honneur et la dignité. Paris: Seuil.

Komter, Aafke. F. 2005. Social Solidarity and the Gift. Cambridge: Cambridge University Press.

Mara, Peter E. A. 2011. “Rising above oneself: Karol Wojtyla’s concept of vertical transcendence.” Accessed: 27.04.2015. https://www.academia.edu/1723517/Rising_ Above_Oneself_Karol_Wojtylas_Concept_of_Vertical_Transcendence.

Nietzsche, Friedrich. 2007. On the Genealogy of Morality. New York: Cambridge University Press.

Porpora, David V. 2015. Reconstructing Sociology: The Critical Realist Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Sobór Watykański II. 1967. “Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes.” In Sobór Watykański II, Konstytucje, deklaracje, dekrety. Poznań: Pallottinum.

“Transcendental.” 2012. In Collins English Dictionary – Complete & Unabridged Digital Edition. Accessed: 27.04.2015. www.dictionary.com.

Wojtyła, Karol. 1979. “The transcendence of the person in action and man’s selfteleology.” Analecta Husserliana 9: 203-212.

Wojtyła, Karol. 1986. Miłość i odpowiedzialność]. Lublin: KUL.

Wojtyła, Karol. 1994a. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: KUL.

Wojtyła, Karol. 1994b. „Osoba: podmiot i wspólnota.” In Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 371-414. Lublin: KUL.

Wojtyła, Karol. 1994c. „Uczestnictwo czy alienacja?.” In Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 445-461. Lublin: KUL.

Wolf, Miroslav. 2002. “Forgiveness, Reconciliation, and Justice. A Christian Contribution to a More Peaceful Social Environment.” In Forgiveness and Reconciliation. Religion, Public Policy and Conflict Transformation, edited by Raymond G. Helmick and Rodney L. Petersen, 27-50. Philadelphia&London:

Templeton Foundation Press.

Opublikowane
2017-07-07
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej