Strategia radzenia sobie z krzywdzicielem polska walidacja kwestionariusza TIRM-18

  • Marlena M. Kossakowska
  • Piotr Kwiatek, OFMCap
Słowa kluczowe: przebaczenie, TIRM-18, życzliwość, odwet, unikanie, psychologia pozytywna

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników polskiej walidacji kwestionariusza mierzącego strategie radzenia sobie z krzywdzicielem, które odpowiedzialne są za zjawisko przebaczania (TRIM-18; Transgression – Related Interpersonal Motivations; McCullough, Root and Cohen 2006). Artykuł zawiera opis procedury dotyczącej tłumaczenia z języka angielskiego na polski, wyniki analizy czynnikowej, analizy dyskryminacyjnej oraz trafności zewnętrznej. W poniższych badaniach wzięło udział 530 osób w wieku od 18 do 84 lat (345 kobiet i 185 mężczyzn). Do oceny trafności teoretycznej testu użyto jedenastu kwestionariuszy. Badanie potwierdza, że struktura polskiej wersji kwestionariusza TRIM-18 jest zgodna ze strukturą wersji anglojęzycznej. Kwestionariusz TRIM-18 w wersji polskiej okazał się jest również bardzo rzetelnym narzędziem. Może być z powodzeniem stosowany w warunkach polskich.

Author Biographies

Marlena M. Kossakowska

Marlena Kossakowska, Ph.D., is an associate Professor at the SWPS University of Social Sciences and Humanities in Sopot Faculty (Poland). She is a clinical and health psychologist. Her present research interests are: Positive psychology in coping with chronic illness, Polish validations of positive psychology measurements, “Good Life Project” – 6-month proposal for people who want to improve their well-being. She was a visiting scholar at the Positive Psychology Center (director - Martin Seligman, PhD) at the University of Pennsylvania (USA).

Piotr Kwiatek, OFMCap

Piotr Kwiatek OFMCap, Ph.D., is a Catholic Priest and psychologist. He received his doctoral degree from the Faculty of Education, Department of Psychology at the Salesian University in Rome, Italy. He finished a three-year program at The Gestalt Therapy Institute of Philadelphia (GTIP) and completed basic and advanced certificates in Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) at the Albert Ellis Institute in New York, NY (USA). He is a member of The International Positive Psychology Association and is currently conducting research in the field of positive psychology and formation.

Bibliografia

Bowlby, John. 2007. Przywiązanie. Translated by Magdalena Polaszewska-Nicke. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brown, Susan W., Richard L. Gorsuch, Christopher H. Rosik and Charles R. Ridley. 2001. „The development of a scale to measure forgiveness.” Journal of Psychology and Christianity 20:40-52.

Brzozowski, Piotr. 2010. Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN: polska adaptacja skali PANAS Davida Watsona i Lee Ann Clark. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Buber, Martin. 1992. Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Translated by Jan Doktór. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Cantril, Hadley. 1965. Pattern of Human Concerns. New Brunswick: Rutgers University Press.

Close, Henry T. 1970. „Forgiveness and responsibility: A case study.” Pastoral Psychology 21:19-25.

Diener, Ed, Daniel Kahneman, Raksha Arora, James Harter and William Tov. 2009. Income’s Differential Influence on Judgments of Life Versus AffectiveWell-Being. Assessing Well-Being. Oxford, UK: Springer.

Enright, Robert D. and Catherine T. Coyle.1998. „Researching the process model of forgiveness within psychological interventions.” In Psychological research and theological perspectives, edited by Everett Worthington Jr., 139-161.

Philadelphia: Templeton Foundation Press.

Ghaemmaghami, Pearl, Mathias Allemand and Mike Martin. 2011. “Forgiveness in younger, middle-aged and older adults: Age and gender matters.” Journal of Adult Development 18:192-203.

Gruszecka, Eufrozyna. 1999. „Wzorce przeżywania poczucia krzywdy a sprawca krzywdy i wybaczanie.” Czasopismo Psychologiczne 5:355-367.

Gruszecka, Eufrozyna. 2003. „Strategie radzenia sobie z krzywdą: rodzaje, uwarunkowania, efektywność”. In Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, edited by Bogdan Wojciszke and Mieczysław Plopa, 227-259. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Harlow, Harry. 1958. „The nature of love.” American Psychologist 13:673-685.

Heszen-Niejodek, Irena and Ewa Gruszczyńska. 2004. „Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i pomiar.” Przegląd Psychologiczny 47:15-31.

Juczyński, Zygfryd. 2001. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Kossakowska, Marlena. 2011. Polska adaptacja kwestionariusza TRIM-12 badającego zdolność do przebaczania. Unpublished manuscript. Sopot: SWPS.

Kossakowska, Marlena. (In print). Wzrost osobisty w chorobie przewlekłej. Rola obrazu choroby. Sopot: Smak Słowa.

Kossakowska, Marlena, Piotr Kwiatek and Tomasz Stefaniak. 2013. „Sens w życiu. Polska wersja kwestionariusza MLQ (Meaning in Life Questionnaire).” Psychologia Jakości Życia 12:111-131. DOI: 10.5604/16441796.1090786.

Kossakowska, Marlena and Piotr Kwiatek. 2014. „Polska adaptacja kwestionariusza do badania wdzięczności GQ-6.” Przegląd Psychologiczny 57:503-514.

Lerner, Melvin J. 1997. „What Does the Belief in a Just World Protect Us From: The Dread of Death or the Fear of Understanding Suffering?” Psychological Inquiry 8:29-32.

Lovibond, Sydney H. and Peter F. Lovibond.1995. Manual for the Depression Anxiety Stress Scales. Sydney: Psychology Foundation.

Łaguna, Mariola, Kinga Lachowicz-Tabaczek and Irena Dzwonkowska. 2007. „Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody.” Psychologia Społeczna 2:164-176.

Makara-Studzińska, Marta, Beata Petkowicz, Anna Urbańska and Jacek Petkowicz. (In preparation). „Polska wersja kwestionariusza DASS-21.” Retrieved April 20, 2016 from http://www2.psy.unsw.edu.au/dass/Polish/Polish.htm.

Markus, Hazel R. and Shinobu Kitayama. 1991. „Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation.” Psychological Review 98:224-253.

McCullough, Michael E. 2001. „Forgiveness: Who does it and how do they do it?” Current Directions in Psychological Science 10:194-197.

McCullough, Michael E., Robert A. Emmons and Jo-Ann Tsang. 2002. “The grateful disposition: a conceptual and empirical topography.” Journal of Personality and Social Psychology 82:112-127.

McCullough, Michael E., Frank D. Fincham and Jo-Ann Tsang. 2003. “Forgiveness, forbearance, and time: the temporal unfolding of transgression-related interpersonal motivations.” Journal of Personality and Social Psychology 84:540-557.

McCullough, Michael E., William T. Hoyt and K. Chris Rachal. 2000. “What we know (and need to know) about assessing forgiveness constructs.” In Forgiveness: Theory, research, and practice, edited by Michael E. McCullough, Kenneth I. Pargament and Carl E. Thoresen, 65-88. New York: Guilford Press.

McCullough, Michael E. and William T. Hoyt. 2002. „Transgression-Related Motivational Dispositions: Personality Substrates of Forgiveness and their Links to the Big Five.” Personality and Social Psychology Bulletin 28:1556-1573.

McCullough, Michael E., Robert Kurzban and Benjamin A Tabak. 2013. „Cognitive systems for revenge and forgiveness.” Behavioral and Brain Sciences 36:1-15. Retrieved April 18, 2016 from http://www.journals.cambridge.org/abstract_ S0140525X11002160.

McCullough, Michael E. Pargament, Kenneth I. and Thoresen, Carl E. 2000. „The psychology of forgiveness.” In Forgiveness: Theory, research, and practice, edited by Michael E. McCullough, Kenneth I. Pargament and Carl E. Thoresen, 1-14. New York: Guilford Press.

McCullough, Michael E., Chris K. Rachal, Steven J. Sandage, Everett L. Worthington Jr, Susan Wade Brown and Terry L. Hight. 1998. “Interpersonal forgiving in close relationships: II. Theoretical elaboration and measurement.” Journal of Personality and Social Psychology 75:1586-1603.

McCullough, Michael E., Lindsey M. Root and Adam D. Cohen. 2006. “Writing about the benefits of an interpersonal transgression facilitates forgiveness.” Journal of Consulting and Clinical Psychology 74:887-897.

McCullough, Michael E. and Everett L. Worthington Jr. 1999. “Religion and the forgiving personality.” Journal of Personality 67:1141-1164.

McCullough, Michael E., Chris K. Rachal, Steven J. Sandage, Everett L. Worthington Jr, Susan Wade Brown and Terry L. Hight. 1997. “Interpersonal forgiving in close relationships.” Journal of Personality and Social Psychology 73:321-336.

Pilarska, Aleksandra. 2011. Polska adaptacja Skali Konstruktów Ja. Studia Psychologiczne 49:21-34.

Rey, Lourdes and Natalio Extremera. 2014. „Positive psychological characteristics and interpersonal forgiveness: Identifying the unique contribution of emotional intelligence abilities, Big Five traits, gratitude and optimism.” Personality and Individual Differences 68:199-204.

Roberts, Robert C. 1995. „Forgivingness.” American Philosophical Quarterly 32:289-306.

Rosenberg, Morris. 1965. Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Rye, Mark S. and Kenneth I. Pargament. 2002. „Forgiveness and romantic relationships in college: Can it heal the wounded heart?” Journal of Clinical Psychology 58:419-441.

Scheier, Michael F., Charles S. Carver and Michael W. Bridges. 1994. “Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A re-evaluation of the Life Orientation Test.” Journal of Personality and Social Psychology 67:1063-1078.

Singelis, Theodore M. 1994. „The measurement of independent and interdependent self-construals.” Personality and Social Psychology Bulletin 20:580-591.

Seligman, Martin E.P. 2011. Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia. Translated by Piotr Szymczak. Poznań: Media Rodzina.

Skrzypińska, Katarzyna. 2003. „Dlaczego młodzi Polacy nie wierzą w świat sprawiedliwy, ale wierzą w człowieka?” In Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, edited by Bogdan Wojciszke and Mieczysław Plopa, 261-287. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Snyder, Charles R. 1989. “Reality negotiation: From excuses to hope and beyond.” Journal of Social and Clinical Psychology 8:130-157.

Steger, Michael F., Patricia Frazier, Shigehiro Oishi and Matthew Kaler. 2006. „The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life.” Journal of Counseling Psychology 53:80-93.

Tangney, June, Ronda Fee, Candace Reinsmith, Angela L. Boone and Norman Lee. 1999. „Assessing individual differences in the propensity to forgive.” Paper presented at the 107th Annual Convention of the American Psychological Association, Boston.

Thompson, Laura Yamhure, Charles R. Snyder, Lesa Hoffman, Scott T. Michael, Heather N. Rasmussen, Laura S. Billings, Laura Heinze et al. 2005. „Dispositional forgiveness of self, others, and situations: The Heartland Forgiveness Scale.” Journal of Personality 73:313-359.

Trzebińska, Ewa. 2008. Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Van Dyke, Cydney J. and Maurice J. Elias. 2007. „How forgiveness, purpose, and religiosity are related to the mental health and well-being of youth: A review of the literature.” Mental Health, Religion and Culture 10:95-415.

Watson, David, Lee A. Clark and Auke Tellegen. 1988. „Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS Scales.” Journal of Personality and Social Psychology 47:1063-1070.

Worthington, Everett L. Jr. 1998. Dimensions of forgiveness: Psychological research and theological perspectives. Philadelphia, PA: The Templeton Foundation Press.

Opublikowane
2017-07-07
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej