Tajemnica udziału człowieka w Misterium Paschalnym Chrystusa według średniowiecznego mistycyzmu krajów Beneluxu

  • Dorota Lekka
Słowa kluczowe: zjednoczenie z Bogiem, tajemnica udziału w misterium paschalnym Chrystusa, zbawienie, mistycyzm średniowieczny, mistycy krajów Beneluxu

Abstrakt

Artykuł bada, w jaki sposób średniowieczni mistycy krajów Beneluxu rozumieli udział człowieka w misterium paschalnym Chrystusa. Praca składa się z trzech części. Pierwsza wyjaśnia zagadnienie związane z tajemnicą udziału człowieka w misterium paschalnym Chrystusa. Druga ukazuje podstawę tego udziału na podstawie tekstów Jana Ruysbroecka, Beatrycze z Nazaretu, Hadewijch, Arnhem Mystical Sermons i autora Ewangelicznej Perły. Ostatnia część pokazuje sposoby udziału człowieka w misterium paschalnym Chrystusa według wskazanych wyżej tekstów.

Biografia autora

Dorota Lekka

Master of theology, graduate of the Catholic University of Lublin of John Paul II, doctoral student of the second year of dogmatic theology on UKSW. Her research interests are: participation of the man in the paschal mystery of the Christ, theological hermeneutics of religious images, transmission the dogma in the art.

Bibliografia

Arnhem Mystical Sermons. 2008. “Church dedication (sermon 128).” In Van Nieuwenhove, Rik, Rob Faesen and Helen Rolfson, Late Medieval Mysticism of the Low Countries, 349-364. New York: Paulist Press.

Balthasar, Hans Urs von. 1997. Wiarygodna jest tylko miłość. Translated by Eligiusz Piotrowski, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Beatrice of Nazaret. 1991. “Seven manners of love.” In Roger De Ganck and John Hasbrouck, The Life of Beatrice of Nazareth, Cistercian Fathers Series 50, 289331. Kalamazoo: Cistercian Publications.

Benedykt XVI. 2005. “Mass of Possession of The Chair of the Bishop of Rome, Homily Of His Holiness Benedict XVI, Basilica of St John Lateran, Saturday, 7 May 2005”. Accessed 28.12.2016. http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/en/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050507_san-giovannilaterano.html.

Bonora, Antonio. 1982. “Człowiek obrazem Boga w Starym Testamencie.” Translated by Julian Warzecha, Communio (Pol) 2(2): 6-13.

Bustince, Lazaro. 1999. “Tajemnica krzyża w życiu chrześcijańskim według św. Jana od Krzyża i Jana Pawła II.” In Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, edited by Marek Chmielewski, 215-225. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Czerwik, Stanisław. 2002. “Paschalne Misterium”. In Leksykon Teologii Fundamentalnej, edited by Marian Rusecki, 895-902. Kraków: Wydawnictwo M.

Deblaere Albert. 1967. “Mysticism: The Netherlands.” In Sacramentum Mundi, edited by Karl Rahner, vol. 1, 111-116. Freiburg: Herder.

Dupuis, Jacques. 1999. Wprowadzenie do chrystologii. Translated by Władysław Zasiura. Kraków: WAM.

Góźdź, Krzysztof. 2006. Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Hadewijch. 1998. “Stanzaic Poem XII.” In Poetry of Hadewijch, Studies in Spirituality Supplement 3. Translated by Marieke van Baest, 102-107. Leuven: Peeters.

Hryniewicz, Wacław i Alfons Nossol. 1995. “Antropologia teologiczna.” In Encyklopedia Katolicka, vol. 1, edited by Feliks Gryglewicz, 694-698. Lublin:

TN KUL.

Hryniewicz, Wacław. 1981. “Soteriologia Paschalis. Próba interpretacji zbawienia w świetle kategorii paschalnych.” Ateneum Kapłańskie 96(433): 167-181.

Hryniewicz, Wacław. 1982a. Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, vol. 1. Lublin: TN KUL.

Hryniewicz, Wacław. 1982b. “Tajemnica Chrystusa w teologii prawosławnej i protestanckiej.” In Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, edited by Wincenty Granat i Edward Kopeć, 415-443. Lublin: TN KUL.

Hryniewicz, Wacław. 1987. Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej, vol. 2. Lublin: TN KUL.

Hryniewicz, Wacław. 1989. Bóg naszej nadziei. Szkice teologiczno-ekumeniczne, vol. 1. Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża.

Hryniewicz, Wacław. 1995. “Bogoczłowieczeństwo.” In Encyklopedia Katolicka, vol. 2, edited by Feliks Gryglewicz, 713-715. Lublin: TN KUL.

Journet, Charles. 1952. L’Eglise du Verbe Incarné, vol. 2. Paris: Desclée de Brouwer.

Kijas, Zdzisław. 1995. ,,Statyczność czy dynamiczność człowieka? Teologia «obrazu i podobieństwa» u H. U. von Balthasara.” Analecta Cracoviensia 27:173-191.

Koester, Craig. 2005. “The Death of Jesus and the Human Condition: Exploring Theology of John’s Gospel.” In Life in Abundance: Studies of John’s Gospel in Tribute to Raymond E. Brown S. S, edited by John Donahue, 141-157. Collegeville: Liturgical Press.

Ruusbroec, Jan van. 1944-1948. “Vanden blinkenden steen”. In Jan van Ruusbroec, Werken, 4 Vols, 100-183. Tielt: Lannoo.

The Evangelical Pearl. 2008. In Van Nieuwenhove, Rik, Rob Faesen and Helen Rolfson, Late Medieval Mysticism of the Low Countries, 215-322. New York: Paulist Press.

Opublikowane
2017-07-07
Dział
Z problematyki teologicznej