Septuaginta w dokumentach Papieskiej Komisji Biblijnej po promulgacji motu proprio „Sedula cura”

  • Sylwester Jędrzejewski, SDB
Słowa kluczowe: Papieska Komisja Biblijna – dokumenty, Biblia, Septuaginta, judaizm, chrześcijaństwo, hermeneutyka Biblii

Abstrakt

Problem prezentacji zawarty jest w pytaniu: jakie znaczenie współcześnie nadaje Septuagincie Papieska Komisja Biblijna w swoich dokumentach, wydanych po „Sedula cura”? Wydaje się, że referencje do LXX są w ostatnich dokumentach PKB dość skromne i często niejednoznaczne. W zasadzie jest ona postrzegana jako żydowska Biblia Grecka. Ponieważ jest także chrześcijańskim Starym Testamentem, rozpoznanym i uznanym przez Kościół, Papieska Komisja Biblijna uznaje ten fakt, niemniej jednak nie poświęca Septuagincie (LXX) znaczącego i adekwatnego miejsca w swojej refleksji.

Biografia autora

Sylwester Jędrzejewski, SDB

Dr hab. Sylwester Jędrzejewski, John Paul II Pontifical University in Cracow, assistant professor at the Department of Biblical Hermeneutics and Jewish Studies; scientific interests: Judaism of the period of the Second Temple, biblical and apocryphal literature of times of the Second Temple, hermeneutics of the Bible.

Bibliografia

Catholic-resources.org. The Interpretation of the Bible in the Church. Accessed: 28 October, 2016. http://catholic-resources.org/ChurchDocs/PBC_Interp.htm.

Chrostowski, Waldemar. 1999. „Żydowskie tradycje interpretacyjne pomocą w zrozumieniu Biblii.” In Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, translated and edited by Ryszard Rubinkiewicz, 131-146. Warszawa: Vocatio.

Chrostowski, Waldemar. 2001. „Wokół kwestii natchnienia Biblii Greckiej.” In Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla Ks. Prof. Bernarda Wodeckiego SVD w 50. rocznicę święceń kapłańskich, edited by Waldemar Chrostowski, 89-110. Warszawa: Vocatio.

Denzinger, Henrici. 1957. Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Barcinone-Friburgi Brisg.-Romae: Herder.

Dorival, Gilles, Olivier Harl and Marguerite Munnich. 1994. La Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien. Paris: Éditions du Cerf.

Fernández Marcos, Natalio. 2000. La Bibbia dei Settanta (Introduzione allo Studio della Bibbia 6). Brescia: Paideia.

Filippi, Alfio and Erminio Lora. 1993. Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna.

Frankowski, Janusz. 1972. „List Arysteasza czyli legenda o powstaniu Septuaginty.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 25(1): 12-22.

Hengel, Martin. 2002. The Septuagint as Christian Scripture. Its Prehistory and the Problem of Its Canon. Edinburgh-New York: T&T CLARK.

Jankowski, Stanisław. 2012. „Zderzenie czy spotkanie dwóch światów?” Człowiek i teologia. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK 19: 193-210.

Jeanrond, Werner. 2005. „Hermeneutyka.” Translated by Bogusław Widła. In Słownik hermeneutyki biblijnej, edited by Waldemar Chrostowski, 250-253. Warszawa: Vocatio.

Jędrzejewski, Sylwester. 2005. „Septuaginta – Biblia helleńskiego judaizmu.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 58(4): 245-262.

Jędrzejewski, Sylwester. 2007. „Peszer jako metoda egzegetyczna.” Seminare 24: 1-17.

Litpress.org. The Inspiration and Truth of Sacred Scripture. Accessed: 27 October, 2016. https://www.litpress.org/Products/GetSample/.../9780814649039.

Majewski, Marcin. 2015. „Prawda historyczna Pisma Świętego. Refleksja na kanwie nowego dokumentu PKB.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 68(3): 237-264.

Mielcarek, Krzysztof. 2009. „Biblia Grecka i jej wpływ na judaizm hellenistyczny.” Studia Nauk Teologicznych 4: 27-35.

Papieska Komisja Biblijna. 1999. Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, translated and edited by Ryszard R. Rubinkiewicz. Warszawa: Vocatio.

Papieska Komisja Biblijna. 2002. Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Translated by Ryszard Rubinkiewicz. Kielce: Verbum.

Papieska Komisja Biblijna. 2014. Natchnienie i prawda Pisma świętego. Słowo, które od Boga pochodzi i mówi o Bogu, aby zbawić świat. Translated by Henryk Witczyk. Kielce: Verbum.

Passoni Dell’Acqua, Anna. 1994. “La Versione dei LXX.” In Il testo del Nuovo

Testamento, edited by Anna Passoni Dell’Acqua, 157-185. Torino: EllediciLeumann.

Popowski, Remigiusz. 2008. “Perypetie z leksyką Septuaginty.” Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 18: 183-195.

Söding, Thomas. 1995. Mehr als ein Buch. Die Bibel begrifen. Freiburg, Basel, Wien: Herder.

Steyn, J. Gert. 1995. Septuagint Quotations in the Context of the Petrine and Pauline Speeches of the Acta Apostolorum (Contributions to Biblical Exegesis & Theology 12). Kampen: Kok Pharos Publishing House.

Stock, Klemens. 2005. „Poznanie osoby Jezusa jako cel egzegezy biblijnej.” In Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej, edited by Anna Kucz and Artur Malina, 28-39. Kielce: Verbum.

Stock, Klemens. 2007. „Conoscenza della persona di Gesù come fine proprio dell’esegesi biblica.” In Ethos and Exegesis (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 41), edited by Anna Kucz and Artur Malina, 217-225. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

Tronina, Antoni. 2003. „Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 36(2): 324-325.

Tronina, Antoni. 2007. „Metodologia badań nad orędziem Starego Testamentu.” Studia Nauk Teologicznych 2: 9-26.

The Pontifical Biblical Commission. 1993. The interpretation of the Bible in the Church. Acessed: 28 October, 2016. http://catholic-resources.org./ ChurchDics/PBC_Interp.htm.

The Pontifical Biblical Commission. 2014. The Inspiration and Truth of Sacred Scripture. Accessed: 27 October, 2016. http://www.litpress.org/Products/ GetSample/.../9780814649039.

The Pontifical Biblical Commission. 2002. The Jewish People And Their Sacred Scriptures In The Christian Bible. Accessed: 28 October, 2016. http://www. vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_ cfaith_doc_20020212_popolo-ebraico_en.html.

Witczyk, Henryk. 2015. „Prawda Pisma Świętego jako owoc natchnienia.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 68 (2): 101-124.

Opublikowane
2017-07-07
Dział
Z problematyki teologicznej