Kim jestem? Czyli o kształtowaniu tożsamości dziecka

  • Izabela Gątarek Wydział Pedagogiczny UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, toĹźsamość, poczucie toĹźsamości

Abstrakt

Poczucie toĹźsamoĹci uznawane jest za rodzaj samowiedzy czĹowieka, jego sÄdĂłw, wyobraĹźeĹ i poczucia wartoĹci.  Jest nieustajÄcym zadaniem do wykonania, ktĂłre odnawia siÄ bo przecieĹź wchodzimy w rozmaite interakcje kaĹźdego dnia, gromadzimy nowe doĹwiadczenia, zmieniamy, moĹźe uzupeĹniamy nasze poglÄdy, postawy. Codziennie prowadzimy wewnÄtrzne spory, rozwaĹźania, rozmawiamy z innymi ludĹşmi. KaĹźdego dnia mamy zatem moĹźliwoĹÄ poznawaÄ  coraz gĹÄbiej i lepiej samych siebie. A jest to waĹźne tym bardziej, Ĺźe wĹaĹnie poczucie toĹźsamoĹci osobistej peĹni najbardziej istotnÄ rolÄ w psychologicznym wymiarze funkcjonowania kaĹźdego czĹowieka, utrata toĹźsamoĹci dezorganizuje jego osobowoĹÄ.

Bibliografia

Bajkowski Tomasz. 2001. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok. Trans Humana
Bielska Ewa. 2001. Konteksty społeczeństwa globalnego a perspektywy tożsamości. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok. Trans Humana
Bokszański Zbigniew. 2006. Tożsamości zbiorowe. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
Brzezińska Anna. 2005. Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Brzezińska Anna. Tożsamość jako podstawowy obszar i cel rozwoju. www.psychologia.amu.edu.pl. (dostęp 15.06.2011)
Calhoun Emily. Hopkins David. 1999. Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa. WSiP
Cialdini Robert B. Kenrick Douglas T. Neuberg Steven L. 2006. Psychologia społeczna. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Giddens Antony. 2007. Nowoczesność i tożsamość. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
Guz Sabina. 2005. Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Hall Calvin S. Lindzey Gardner. 1994. Teorie osobowości, Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
Joyce Bruce. Calhoun Emily. Hopkins David. 1999. Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa. WSiP
Leppert Roman. 2004. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym. Teraźniejszość jako źródło wyzwań edukacyjnych. Materiały konferencyjne PTP, Wrocław
Nikitorowicz Jerzy. 2005. Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Nikitorowicz Jerzy. 2005. Mikroświat dziecka w ustawicznym procesie kreowania tożsamości. Problemy wczesnej edukacji. Nr 2(2)
Nowy Słownik Języka Polskiego. 2003. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN
Pilecka Władysława. Rudkowska Grażyna. Wrona Leszek. 1998. Podstawy psychologii. Kraków. Wydawnictwo Naukowe AP
Piwowarski Rafał (red.). 2003. Dziecko-Nauczyciel-Rodzice, Konteksty rozwoju i edukacji. Białystok. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Szczepska – Pustkowska Maria. 2005. Socjalizujący strumień pamięci: dzieciństwo jako trwani. Problemy Wczesnej Edukacji.Nr 2(2)
Tillman Klaus J. 1996. Teorie socjalizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Terakomska Dorota. Bomba Jacek. 2003. Kraków. Być rodziną czyli jak budować dobre życie swoje i swoich dzieci. Wydawnictwo Literackie
Tołwińska Bożena. 2001. Stereotypy płci a tożsamość indywidualna. Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Białystok. Trans Humana, Białystok
Tripp David. 1996. Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Uszyńska-Jarmoc Jadwiga. 2007. Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole. Białystok. Trans Humana
Zalewski Grzegorz. 1992. Psychologiczne modele świadomości i samoświadomości. Białystok. Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku
Opublikowane
2016-03-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej