„Chrystus na Górze Oliwnej” op. 85 Ludwiga van Beethovena. Próba introspekcji (I)

  • Marek Dudek
Słowa kluczowe: Beethoven, niemieckie oratorium, Chrystus na Górze Oliwnej, struktura, introspekcja, opinia publiczna

Abstrakt

Wieloaspektowość badań poświęconych jedynemu oratorium Ludwiga van Beethovena Chrystus na Górze Oliwnej może dawać złudzenie braku potrzeby ich kontynuacji. Jednak pośród szczegółowych analiz nadarza się przestrzeń do ujęcia całościowego. Warto pokusić się o umiejscowienie dzieła wiedeńskiego klasyka w kontekście przemian dziejowych i jego osobistych przeżyć, spróbować nakreślić tradycję niemieckiego oratorium i umiejscowić dzieło kompozytora z jego strukturą formalną w realiach epoki. Ten zakres problematyki będzie esencją niniejszego tekstu, stanowiąc pierwszą część obszerniejszego materiału. W drugiej odsłonie rozważania przybiorą zakres bardziej analityczny, poświęcony tekstowi i jego relacji do struktur muzycznych.

Biografia autora

Marek Dudek

Doktor muzykologii, pedagog, publicysta. Zajmuje się kulturą muzyczną Lublina i Lubelszczyzny oraz historią XIX i XX wieku.

Bibliografia

Beethoven-Haus-Bonn. List Beethovena do Breitkopfa & Härtla z 4 lutego 1810 roku. Dostęp: 14.11.2015. http://www.beethoven-haus- bonn.de/sixcms/detail.php?id=&template=dokseite_digitales_archiv_de&_dokid=ha:b319&_ seite=1.

Blanken, Christine. 2002. Franz Schuberts „Lazarus” und das Wiener Oratorium zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Brandenburg, Sieghard. 1986. Beethovens Oratorium Christus am Ölberg: ein unbequemes Werk. W: Beiträge zur Geschichte des Oratoriums seit Händel: Festschrift Günther Massenkeil zum 60. Geburtstag, red. Rainer Cadenbach, 203-220. Bonn: Voggenreiter Verlag.

Clive, Peter. 2001. Beethoven and His World: A Biographical Dictionary. New York: Oxford University Press.

Cooper, Barry. 1995. Beethoven’s Oratorio and the Heiligenstädter Testament. The Beethoven Journal, 10, 19-24.

Chłopicka, Regina. 2009. The figure of Christ in the garden of olives: scene in Beethoven and Penderecki. W: Beethoven: Studien und Interpretationen, red. Mieczysław Tomaszewski, 319-337. Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej.

Esch, Michael Gerhard. 2012. Charivari Tanz auf dem Vilkan, Marsch. Die Musik

(in) der Französischen Revolution am Beispiel des Ça ira und der Marseil-

laise. W: Musik-Macht-Staat: kulturelle, soziale und politische Wandlungsprozesse in der Moderne, red. Sabine Mecking i Yyonne Wasserloos, 66-67. Göttingen: V&R unipress.

Fabra, Władysław. 1927. Listy wybrane Ludwika van Beethovena. Warszawa: Dom Książki Polskiej.

Grajter, Małgorzata. 2007. „La Betulia Liberata” Mozarta i „Christus am Ölberge” Beethovena: dwa oblicza tradycji religijnego oratorium austriackiego. W: Mozart i współcześni: muzyka w Europie środkowej w XVIII wieku, red. Ryszard Daniel Golianek, 67-71. Łódź: Wydawnictwo Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

Hansen, Mathias. 2010. „... Ich konnte mich jeden Augenblick mit ihm besprechen...”: Beethovens Oratorium „Christus am Ölberge”. W: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung, red. Simone Hohmaier, 197-212. Berlin: Preußischer Kulturbesit.

Janz, Tobias. 2009. Christus am Ölberge, Kantaten, Chorlyrik, tłum. Sven Hiemke. W: Beethoven-Handbuch, red. Sven Hiemke, 251-279. Kassel: Barenreitner.

Jung, Hermann. 2012. „Wahr‘ Mensch und wahrer Gott”: zum Christubild in Beethoven Oratorium „Christus am Ölberge”. W: Beethoven: Studien und Interpretationen, red. Mieczysław Tomaszewski, 47-59. Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej.

Marek, George Richard. 1997. Beethoven. Biografia geniusza, tłum. Ewa Życieńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Mitchell, Barry. 2010. The transformation of Beethoven’s „Christus am Ölberge”. London: Rose Bruford College.

Mühlenweg, Anja. 2004. Ludwig van Beethoven. „Christus am Ölberge” op. 85. Studien zur Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät. Dostęp: 16.05.2015. https:// opus.bibliothek. uni-wuerzburg.de/frontdoor/index/index/docId/1060.

Schindler, Anton Felix i Donald Wales MacArdle. 1996. Beethoven As I Knew Him. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Smither, Howard Elbert. 1987. The Oratorio in the Classical Era, t. 3. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Solomon, Maynard. 1990. Beethoven Essays. Cambridge: Harvard University Press.

Thayer, Alexander Wheelock. 1981. The Life of Ludwig van Beethoven, t. 3. New

York: The Beethoven Association.

Tyson, Alan. 1970. The 1803 version of Beethoven’s „Christus am Ölberge”. The Musical Quarterly, 56, 551-584.

Wagner, Manfred. 2011. Anmerkungen zur Christus-Figur in Beethovens Oratorium Christus am Ölberge op. 85. W: Aria: eine Festschrift für Wolfgang Ruf, red. Wolfgang Hirschmann, 580-589. Hildesheim: Georg Olms Verlag.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki historycznej