Polscy duchowni – heftlindzy a rozgrywki piłki nożnej w Konzentrationslager Dachau – cz. II

  • Jacek Brakowski, SDB
Słowa kluczowe: II wojna światowa, obozy koncentracyjne, KL Dachau, piłka nożna

Abstrakt

Po klęsce wojsk niemieckich pod Stalingradem w 1943 roku, Niemcy zarządzili organizowanie rozgrywek sportowych w obozach koncentracyjnych. Tak stało się też w KL Dachau. Funkcjonowały tu regularne rozgrywki ligowe piłki nożnej. Polscy duchowni – więźniowie wzięli w nich udział. Duchowni wykorzystali tę okazję, aby przypomnieć sobie i innym więźniom, że nie są tylko numerami przeznaczonymi do niewolniczej pracy, a ostatecznie do fizycznej likwidacji, ale pełnymi wewnętrznej siły ducha i godności istotami ludzkimi. Kilku spośród duchownych poprzez swoją sportową i moralną postawę stało się punktem odniesienia dla innych współtowarzyszy niedoli. Potrafili tchnąć wiarę i wzmocnić nadzieję na przetrwanie w nieludzkich warunkach niemieckich obozów zagłady.

Biografia autora

Jacek Brakowski, SDB

salezjanin; dr historii, rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych z historii; zajmuje się historią salezjanów w Polsce, martyrologią duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, historią Kościoła w PRL oraz naukami pomocniczymi historii.

Bibliografia

Materiały archiwalne

Archiwum Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu (AMONP)

Zmarli współbracia, akta bez sygn.

T. O. Antoni Wilhelm Matura, Personalia (nr oblacji 5579).

- o. Niesłony, Józef. O. Antoni Matura (1912-1997) (mps), s. 1-14 (biogram – wspomnienie pośmiertne).

Archiwum Kurii Archidiecezjalnej w Poznaniu (AKP) Zmarli kapłani, akta bez sygn.

T. Personalna ks. Jana Kaczóra.

- ks. Tomalik, Stanisław. Nekrolog ks. Jana Kaczóra (1911-2002) (mps), s. 1-13 (biogram – wspomnienie pośmiertne).

Archiwum Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubaszu (APL)

T. Duszpasterze, akta bez sygn., Ks. Jan Kaczór (1911-2002) proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaszu w l. 1963-1984 (mps).

Archiwum Prowincji PolskiPołudniowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (APPTJ)

Grzebień, Ludwik. 1993. Słownik jezuitów polskich 1564-1990. Kraków (mps). Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej (ASIP)

Zmarli współbracia – Spuścizna ks. Wiktora Jacewicza, akta bez sygn. T. Personalna ks. Wiktora Jacewicza.

T. Notatnik obozowy kl. Wiktora Jacewicza.

T. Maszynopisy B.

Źródła drukowane

Kapłani ekskardynowani. Ks. Zygmunt Lewandowski. 1968. W: Spis kościołów i duchowieństwa diecezji chełmińskiej na rok 1969, s. 107. Pelplin: Wydano Nakładem Kurii Diecezjalnej Chełmińskiej.

Opracowania

Bakalarz, Józef. 1983. Działalność ks. Wiktora Mrozowskiego wśród Polonii (19451978). Collectanea Theologica – Biuletyn Polonijny, 53, 164-170.

Banaszak, Antoni. 2011. Wspomnienia z pobytu w obozach koncentracyjnych Dachau-Gusen 1940-1945. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski.

Beevor, Antony.1998. Stalingrad. The Fateful Siege 1942-1943. New York: Viking.

Biskupski, Stefan. 1946. Księża polscy w niemieckich obozach koncentracyjnych. W: Chart Edmund. Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, IV-XXIV. Dachau-Monachium-Freiman-Dillingen: Wyd. „Słowo Polskie”:

Biskupski, Stefan. 1987. Męczeńskie biskupstwo ks. Michała Kozala. Włocławek: Kuria Diecezjalna we Włocławku.

Borowiec, Jan i Flavio Peloso. 1999. Ks. Franciszek Drzewiecki Nr 22666: Światło w ciemnościach Dachau. Warszawa: „Michalineum”.

Brakowski, Jacek. 2015. Treść zapisów w notatniku obozowym kl. Wiktora Jacewicza odzwierciedleniem elementów życia obozowego w KL Dachau. Seminare, 36(1), 193-211.

Bujacz, Ludwik. 1946. Dachau. Łódź.

Domagała, Jan. 1957. Ci, którzy przeszli przez Dachau. Warszawa: Wyd. „PAX”.

Frątczak, Wojciech. 1987. Biskup Michał Kozal. Życie – męczeństwo – kult. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Gerlach, Heinrich. 2004. Zdradzona armia. Warszawa: „Bellona”.

Gędziorowski, Tadeusz. 1961. Dachau. Warszawa: Książka i Wiedza.

Grabowski, Stanisław. 1947. Znienawidzeni… Z przeżyć polskiego księdza w niemieckich obozach koncentracyjnych. Philadelphia: PolishStar Publishing Company.

Hoffman, Bedrich. 1946. A kdo vás zabije… Život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech. Přerov: Vydaly Společenské prodniky Přerov.

Jacewicz, Wiktor i Jan Woś. 1977-1981. Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945, z. I-V. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej – Collectanea Theologica.

Jagodzińska, Anna. 2012. Dachau i śmierć są synonimami. Biuletyn IPN, 2, 27-31.

Jagodzińska, Anna. 2009. Dachau we wspomnieniach księży – więźniów. Biuletyn IPN, 4, 46-60.

Jagodzińska, Anna. 2009. Ksiądz Kanonik Leon Stępniak więzień Dachau i Gusen 1940-1945. Byłem tylko numerem 11424 i 22036. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jastrzębski, Włodzimierz. 2012. Powiat chojnicki w latach II wojny światowej. Okupacyjna rzeczywistość w świetle akt rehabilitacyjnych Sądu Grodzkiego w Chojnicach 1945-1950. Zeszyty Chojnickie, 27, 11-22.

Jeż, Ignacy. 1992. Błogosławcie Pana światło i ciemności. Koszalin: Nakładem Kurii Biskupiej w Koszalinie.

Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918-2009, red. Bogdan Czyżewski i Krzysztof Wętkowski. 2010. Gniezno: Prymasowskie Wyd. Gaudentinum.

Kehrig, Manfred. 1974. Analyse und Dokumentation einer Schlacht. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.

Konecki, Tadeusz. 2009. Stalingrad 1942-43. Warszawa: Alama-Press.

Konzentrationslager Dachau 1933-1945 (album fot.), red. Barbara Distel i Ruth Jakusch. 1978. Dachau-Brüssel: Comité International de Dachau.

Korszyński, Franciszek. 1985. Jasne promienie w Dachau. Poznań-Warszawa: Pallotinum.

Kozłowiecki, Adam. 1995. Ucisk i strapienie, cz. I i II. Kraków: Wydawnictwo

WAM.

Ks. Wiktor Mrozowski. 1978. Słowo Powszechne, 92, 3.

Lenz, Johann Maria. 1957. Christus in Dachau oder Christus der Sieger. Wien: Libri Catholici.

Majdański, Kazimierz. 1999. Będziecie moimi świadkami. Łomianki: Fundacja „Pomoc Rodzinie”.

Malak, Henryk Maria. 1961. Klechy w obozach śmierci. Londyn: Veritas.

Matura, Antoni. 1985. Piłka nożna w Dachau. Biuletyn Informacyjny dla Księży Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego w Dachau, 12, 14-17.

Musioł, Teodor. 1968. Dachau 1933-1945. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Nitecki, Piotr. 2004. Czapliński Bernard. W: Encyklopedia Kościoła, red. Frank Cross i Elizabeth Livingstone, t. 1, 463-464. Warszawa: Vocatio.

Ormiński, Henryk. 1995. Sługa Boży Stefan Wincenty Frelichowski. Kartuzy: „Bernardinum”.

Poprawa, Leon. 2014. Okruchy wojennych wspomnień. Kalisz: Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Samsonow, Alexander. 1962. Bitwa Stalingradzka. Warszawa: Biblioteka Wiedzy Wojskowej MON.

Skowron, Stanisław. 1945. Wspomnienia z Dachau. Kraków: Nakładem Księgarni S. Kamiński.

Urbański, Albert Zygmunt. 1945. Duchowni w Dachau. Kraków: Nakładem oo. Karmelitów w Krakowie na Piasku.

Wąsowicz, Jarosław. 2011. Sługa Boży ks. Franciszek Miska SDB (1898-1942). Życie i męczeństwo. Piła: Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej.

Weiler, Eugen. 1971. Die Geistlichen in Dachau. Mödling: Missiondruckerei St. Gabriel.

Weisler, Piotr. 2003. Mecze piłki nożnej w obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen.

Wałbrzych: Muzeum Gross-Rosen.

Zadura, Robert. 2006. Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski (19131945). Toruń: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Zámečnik, Stanislav. 2002. Das war Dachau. Luxemburg: Comité International de Dachau.

Zmarli kapłani. Ks. Alfons Kropidłowski. 1975. Orędownik Diecezji Chełmińskiej, 9-10, 325.

Publikacje elektroniczne:

Śp. Ks. Jan Kaczór 1963-1984 r. Dostęp 10.11.2015. http://www.sanktuariumlubasz.

pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12:p-ks-jan-kaczor1963-1984-r-&catid=4:duszpasterze&Itemid=7.

Wielgoszewski, Wojciech. 2007. Świadek męczeństwa patrona diecezji toruńskiej.

Niedziela – Głos z Torunia, 51-52. Dostęp 08.11.2015. http://www.niedziela.diecezja.torun.pl/2007/0751/7.html.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki historycznej