Globalny kryzys finansowy 2008 roku: wątki etyczne

  • Jacek Klich
Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy, etyczne zachowania, wartości

Abstrakt

Globalny kryzys finansowy 2008 roku był jedną z największych recesji w historii i doprowadził do olbrzymich strat tak w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym. Celem artykułu jest zbadanie, w jakim zakresie w literaturze na temat przyczyn globalnego kryzysu finansowego uwzględniane są wątki etyczne. Wykazuje się w nim, że mimo destrukcyjnego wpływu nieetycznych postaw wielu instytucji rynku finansowego oraz menedżerów, które doprowadziły do globalnego kryzysu finansowego, etyczne aspekty kryzysu są wciąż pomijane w literaturze przedmiotu. Autor konkluduje, że paradygmaty ekonomii i nauk zarządzania winny być zrewidowane i mocno zakorzenione w etyce.

Bibliografia

Wikipedia.org. 2016. AIG bonus payments controversy. Dostęp: 24.01.2016. https:// en.wikipedia.org/wiki/AIG_bonus_payments_controversy.

Bruin de, Boudewijn. 2015. Ethics and the Global Financial Crisis. Why Incompetence is Worse than Greed. Cambridge: Cambridge University Press.

CEO Compensation. 2008. Dostęp: 23.01.2016. http://www.forbes.com/lists/2008/12/lead_bestbosses08_Richard-S-Fuld-Jr_A9P0.html.

CEO Pay. Dostęp: 24.01.2016. http://www.forbes.com/lists/2006/12/9X3I.html.

Claessens, Stijn i Neeltje van Horen. 2014. The Impact of the Global Financial Crisis on Banking Globalization. International Monetary Fund Working Papers, 14(197), 1-49.

Claessens, Stijn, M. Ayhan Kose i Marco E. Terrones. 2010. The global financial crisis: How similar? How different? How costly? Journal of Asian Economics, 21, 247-264.

Curtis, Gregory. 2008. The Financial Crisis and the Collapse of Ethical Behavior. Greycourt White Paper, 44, 1-18.

Davies, Howard. 2010. The financial crisis – Who is to blame? Cambridge: Polity Press.

FCIC. 2011. The Financial Crisis Inquiry Report. Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States. Official Government Edition. Dostęp: 23.01.2016. http://fcic-static.law. stanford.edu/cdn_media/fcic-reports/fcic_final_report_full.pdf.

Embros, Grzegorz. 2012. Próba systemowego ujęcia człowieka w świecie zagrożonym konsumpcjonizmem. Seminare, 32, 57-69.

Corporate Governance Failures. The Role of Institutional Investors in the Global Financial Crisis, red. James P. Hawley, Shyam J. Kamath i Andrew T. Williams.

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Higgins, Karen L. 2013. Financial Whirlpools. A Systems Story of the Great Global Recession. Waltham MA: Academic Press.

Huertas, Thomas F. 2010. Crisis: Cause, Containment and Cure. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

IMF. 2009. Global financial stability report: Navigating the financial challenges ahead. Washington DC: International Monetary Fund.

Kaufmann, Daniel. 2009. Corruption and the Global Financial Crisis. Dostęp: 30.11.2016. http://www.forbes.com/2009/01/27/corruption-financial-crisisbusiness-corruption09_0127corruption.html.

Kim, Moshe, Jordi Surroca i Josep A. Tribó. 2014. Impact of ethical behavior on syndicated loan rates. Journal of Banking & Finance, 38, 122-144.

Kinsella, Ray i Maurice Kinsella. 2009. Ethical Causes and Implications of the Global Financial Crisis in Ireland: Political Contagion and Political Transformation. Studies: An Irish Quarterly Review, 98(391), 285-308.

Kurki, Sofi i Markku Wilenius. 2015. Organisations and the sixth wave: Are ethics transforming our economies in the coming decades? Futures, 71,146-158.

Księżyk, Marianna. 2009. Kryzys ekonomiczny z 2008 roku – jego przyczyny i drogi wyjścia. W: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, red. Ryszard Borowiecki i Aleksander Jaki, 9-18. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Macintosh, Norman B., Teri Shearer i Angelo Riccaboni. 2009. A Levinasian ethics critique of the role of management and control systems by large global corporations: The General Electric/Nuovo Pignone example. Critical Perspectives on Accounting, 20, 751-761.

Madrick, Jeff. 2011. Age of Greed: The Triumph of Finance and the decline of America 1970 to the present. New York: Knopf.

Ng, Adam, Mansor H. Ibrahim i Abbas Mirakhor. 2015. Ethical behavior and trustworthiness in the stock market-growth nexus. Research in International Business and Finance, 3, 44-58.

Economic and Social Rights after the Global Financial Crisis, red. Nolan Aoife. 2014. Cambridge: Cambridge University Press.

Reuters. 2010. Ethics angle missing in financial crisis debate. Dostęp: 20.01.2016. http:// www.reuters.com/article/us-finance-ethics-analysis-idUSTRE6231H320100304.

Santoro, Michael A. i Ronald J. Strauss. 2012. Wall Street Values: Business Ethics and the Global Financial Crisis. Cambridge: Cambridge University Press.

Sapienza, Paola. 2009. Trust and Financial Markets. W: The First Credit Market Turmoil of the 21st Century, red. Douglas D. Evanoff, Philipp Hartmann i George G. Kaufman, 29-38. Singapore: World Scientific Publishing.

Corporate Governance and the Global Financial Crisis. International Perspectives, red. William Sun, Jim Stewart i David Pollard. 2011. Cambridge: Cambridge University Press.

The 10 Worst Corporate Accounting Scandals of All Time. Dostęp: 7.01.2016. http:// www.accounting-degree.org/scandals.

Testimony of Richard M. Bowen, III, Presented to the Financial Crisis Inquiry Commission Hearing on Subprime Lending And Securitization And Government Sponsored Enterprises. April 7, 2010. Dostęp: 9.01.2016. http://wallstreetonparade.com/wp-content/uploads/2012/08/Richard-Bowen-Testimony-onCitigroup-to-the-Financial-Crisis-Inquiry-Commission.pdf.

Trichet, Jean-Claude. 2010. Global governance today. Dostęp: 5.01.2016. http:// www.bis.org/review/r100428b.pdf.

Turner, Adair. 2016. Between Debt and the Devil. Money, Credit and Fixing Global Finance. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Viorica, Stan. 2012. The actual collapse and the importance of moral values (ethics); some reflections regarding the roots of the current crisis. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 58, 1057-1063.

Walker, David. 2009. A review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities. London: H M. Treasury.

Zestos, George K. 2016. The Global Financial Crisis: From US subprime mortgages to European sovereign debt. London and New York: Routledge.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej