Rozwój technologii informacyjnej w planowaniu procesu wprowadzenia e-podręczników

  • Marek Woś, SDB
Słowa kluczowe: e-podręczniki, reforma, szkoła, uczniowie, nauczyciele

Abstrakt

W 2011 roku MEN zapowiedziało wprowadzenie do szkół e-podręczników. Był to jeden z elementów nowego programu adresowanego do szkół polskich, pt. „Cyfrowa szkoła”. Niniejszy artykuł jest sprawozdaniem z badań, które mają na celu pokazanie stanu bieżącego przygotowania szkół do realizacji tego zamierzenia. Wielu nauczycieli, dzięki wyposażeniu klas w tablice multimedialne, pracuje już na zajęciach, wykorzystując nowe technologie komunikacyjne. Nie zawsze jednak posługiwanie się przez dzieci i młodzież w życiu codziennym nośnikiem elektronicznym jest idealnym wskaźnikiem potwierdzającym to zamierzenie.

Bibliografia

Baczko-Dombi, Anna i Tomasz Żółtak. 2012. Edukacja. W: Współczesne społeczeństwo polskie, red. Anna Giza i Małgorzata Sikorska, 61-101. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Bobrowicz, Alicja. 2014. Podręczniki w cenie urzędowej. Metro, 2722, 2.

Ciechanowska, Dorota. 2012. Studiowanie jako przekraczanie ograniczeń habitus wynikłe z dążeń emancypacyjnych. W: Studiowanie w meandrach życiowych wyborów, red. Dorota Ciechanowska, 121-136. Szczecin: Volumina.

pl Daniel Krzanowski.

Czeladko, Renata. 2011. MEN chce uczyć z e-podręczników. Dostęp: 18.02.2016. http://www.rp.pl/artykul/690529-MEN-chce-uczyc-z-e-podrecznikow.html.

Długosz, Piotr. 2012. Społeczne skutki zmian systemu edukacyjnego. W: Zawirowania systemu edukacji, red. Marta Zahorska, 29-50. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Drózd, Robert. 2011. E-podręczniki: więcej pytań niż odpowiedzi. Dostęp: 18.02.2016. http://swiatczytnikow.pl/e-podreczniki-wiecej-pytan-niz-odpowiedzi/.

Dylak, Stanisław. 2000. Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Gogołek, Włodzimierz. 2010. Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Grabek, Artur. 2015. E-bubel zamiast e-podręcznika. Wprost, 38(1697), 38-42.

Koalicja Otwartej Edukacji. 2015. Wady prawne w e-podręcznikach (informacja prasowa 2 września 2015 r.). Dostęp: 18.02.2016. http://koed.org.pl/pl/ blog/2015/09/02/wady-prawne-w-e-podrecznikach/.

Informacyjna Agencja Radiowa. 2012. MEN wypowiedział się w sprawie e-podręczników. Dostęp: 23.08.2014. http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/672893.

Juszczyk, Stanisław. 2008. Edukacja na odległość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kress, Gunther. 2003. Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

Mead, Margaret. 2000. Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. Jacek Hołówka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2012a. Rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012, poz. 752). Dostęp: 18.08.2014. http://isap.sejm.gov.

pl/DetailsServlet?id=WDU20120000752.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2012b. Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012, poz. 977). Dostęp: 20.07.2014. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2014. Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2014, poz. 909). Dostęp: 23.08.2014. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/909.

Łęski, Zbigniew i Zbigniew Wieczorek. 2004. Internet – informacja czy relacje? W: Oblicza Internetu, red. Marek Sokołowski, 53-67. Elbląg: Wydawnictwo

PWSZ.

Pezda, Aleksandra. 2012. Karuzela z konkursami na e-podręczniki. Dostęp: 23.08.2014. http://wyborcza.pl/1,76842,12341998,Karuzela_z_konkursami_na_e_podreczniki.htm.

Palfrey, John i Urs Gasser. 2008. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books.

Strykowski, Wacław, Justyna Strykowska i Józef Pielachowski. 2003. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań: Wydawnictwo wMPI.

Szubiński, Ryszard. 2000, Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN.

Szymański, Mirosław J. 2013. Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ślusarczyk, Czesław. 2013. Wprowadzenie. W: E-podręcznik dostępny dla wszystkich. Poradnik dla twórców elektronicznych materiałów edukacyjnych, red. Jolanta Piwowońska, 4-6. Warszawa: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Świgoń, Marzena. 2003. Bariery informacyjne w środowisku naukowym. Badania pilotażowe. Przegląd Biblioteczny, 71(4), 383-405.

Tobolska, Kamila i Błażej Tobolski. 2014. Nowy Polskielementarz. Przewodnik Katolicki, 19, 20-21.

Uhlig, Dominik. 2008. Komputer do domu – za darmo, od gminy. Dostęp: 18.02.2016. http://wyborcza.pl/1,75398,5182396.html.

Woś, Marek. 2008. Człowiek drogą Kościoła – udział Kościoła w wychowaniu młodego człowieka. Studia Humanistica Gedanensia, 1, 87-94.

Woś, Marek. 2014. Wychowanie i edukacja chrześcijańska wobec wyzwań socjoglobalistyki. Seminare, 35(2), 83-100.

Woś, Marek. 2015. Wykształcenie w systemie wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych małego miasta. Edukacja Humanistyczna, 32(1), 83- 97.

Woźniak, Robert B. 1998. Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. Koszalin: Wydawnictwa Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Znaniecki, Florian. 2001. Socjologia wychowania, t. 1: Wychowujące społeczeństwo; t. 2: Urabianie osoby wychowanka. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej