Boże miłosierdzie w życiu i posłudze św. Jana Bosko

  • Bartłomiej Polański, SDB
Słowa kluczowe: św. Jan Bosko, miłosierdzie, duchowość, spowiedź św., wychowanie

Abstrakt

Artykuł jest próbą ukazania duchowości i postawy miłosierdzia w życiu św. Jana Bosko założyciela Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanów) w odniesieniu do obchodzonego w całym Kościele w 2015/2016 roku – Roku Miłosierdzia Bożego. W pierwszej części artykułu poruszona została kwestia doświadczania miłosierdzia od Boga i ludzi w życiu św. Jana Bosko, w drugiej natomiast pełniona przez Świętego, jako kapłana oraz Ojca i Nauczyciela młodzieży, posługa miłosierdzia. Ostatnia część stanowi ukazanie rozumienia miłosierdzia w dzisiejszym wychowaniu dzieci i młodzieży w charyzmacie salezjańskim, którego wzór pozostawił św. Jan Bosko.

Bibliografia

Auffray, Augustyn. 2001. Święty Jan Bosko, tłum. Marian Gabryel, Wilhelm Nocoń i Franciszek Socha, Kazimierz Szczerba. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Borgogno, Gino. 1988. Juvenilia. Roma: PSG.

Bosco, Giovanni. 1946. Memorie dell’ Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855. Torino: SEI.

Bosco, Giovanni. 1991. Memorie dell’ Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855, introduzione, note e testo critico a cura di A. da Silva Ferreira, Roma: LAS.

Bosco, Teresio. 1990. Ksiądz Bosko wychowawca, tłum. Anna Gryczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Bosko, Jan. 1842. Medytacja o Bożym miłosierdziu, tłum. Zenon Klawikowski. Turyn: Drukarnia Eredi Botta.

Bosko, Jan. 1976. Miesiąc maj poświęcony Najświętszej Niepokalanej Maryi. W: Dzieła Wydane. T. 10. Rzym: LAS.

Bosko, Jan. 1988. Wspomnienia Oratorium, tłum. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Caio, Gino. 2012. Lo sport secondo don Gino. Un lugo educativo e di spiritualita. Roma: PGS.

Chmielewski, Marek. 2015. Propagator miłosierdzia Bożego. Don Bosco, 12, 30.

Cian, Luciano. 2001. System zapobiegawczy św. Jana Bosko, tłum. Marian Gabryel. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Franciszek. 2015a. Przemówienie do wiernych zapowiadające Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia wygłoszone przez Ojca Świętego Franciszka w trakcie nabożeństwa pokutnego, któremu przewodniczył 13 marca 2015 r. w Bazylice św. Piotra.

Franciszek. 2015b. Bulla Misericordiae Vultus.

Goetsch, Johanna. 2007. Ksiądz Bosko na płaszczyźnie napięć między akcją a kontemplacją. W: Duchowość salezjańska w zarysie, tłum. Jacek Jurczyński. Kraków: Poligrafia ITS.

Kapituła Generalna XXVI. 2008. Dokumenty kapitulne „Da mihi animas, cetera tolle”. Rzym: Poligrafia ITS.

Kapituła Generalna XXVII. 2014. Dokumenty kapitulne „Świadkowie ewangelicznego radykalizmu”. Rzym: Poligrafia ITS.

Klawikowski, Zenon. 2013a. Ksiądz Bosko – Świadek Bożego Miłosierdzia. W: Peregrynacja relikwii ks. Bosko w Polsce, red. Zenon Klawikowski, 96101. Warszawa-Piła-Wrocław-Kraków: Zakład Poligraficzny Henryk Górowski.

Klawikowski, Zenon. 2013b. Przemieniająca moc dobroci. Serdeczność w kontaktach międzyludzkich rysem duchowości ks. Bosko. W: Peregrynacja relikwii ks. Bosko w Polsce, red. Zenon Klawikowski, 90-92. Warszawa-Piła-Wrocław-Kraków: Zakład Poligraficzny Henryk Górowski.

Kowalska, Faustyna. 2003. Dzienniczek. Warszawa: MIC.

Kuciński, Stanisław. 1997. Program życia salezjanów Księdza Bosko. Kraków: Poligrafia Salezjańska.

Lemoyne, Giovanni Battista, Angelo Amadei i Eugenio Ceria. 1898-1948. Memorie Biografiche di San Giovanni Bosco. T. 1-20. Torino: SEI.

Lemoyne, Giovanni Battista. 1968. Memorie Biografiche di don Giovanni Bosco. T. 1. 1815-1841. tłum. Czesław Pieczeńczyk. Pogrzebień.

Mały słownik teologiczny, red. Karl Rahner i Herbert Vorglimler, tłum. Tadeusz Mieszkowski i Paweł Pachciarek. 1996. Warszawa: PAX

Schepens, Jacques. 2007. Sakramenty pokuty i Eucharystii w praktyce wychowawczo-duszpasterskiej. W: Duchowość salezjańska w zarysie, tłum. Jacek Jurczyński, 171-227. Kraków: Poligrafia ITS.

Villanueva, Pascual Chavez. 2010. Wiązanka, tłum. Janusz Zapała. Rzym: Poligrafia ITS.

Wienschenk, Reinhold. 2000. Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, tłum. Jacek Jurczyński. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Wirth, Morand. 2009. Ksiądz Bosko i rodzina salezjańska – dzieje i nowe wyzwania, tłum. Tadeusz Jania. Kraków: Poligrafia ITS.

Zerbino, Pietro. 2004. Sny Księdza Bosko, tłum. Alicja Lis. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.

Opublikowane
2017-07-01
Dział
Z problematyki teologicznej