Decydująca rola armii rzymskiej w zdobywaniu władzy cesarskiej w Imperium w latach 68-70 n.e.

  • Magdalena Szeląg
Słowa kluczowe: armia rzymska, pretorianie, bunt Windeksa, rok czterech cesarzy, Flawiusze

Abstrakt

Rok 69, nazywany powszechnie w historiografii rokiem czterech cesarzy, był przełomowy w dziejach starożytnego Rzymu. To armia decydowała o wyborze cesarza i poparciu jego osoby. Wojsko odegrało istotną rolę w kreowaniu polityki Cesarstwa. Galba otrzymał z rąk żołnierzy władzę cesarską, ale też z ich powodu ją stracił. Oton był prefektem pretorianów, z ich błogosławieństwem przejął władzę. Jednak wkrótce po tym wydarzeniu, armia stacjonująca w Germanii oddała władzę Witeliuszowi. Był to cesarz dwóch bitew spod Bedriacum, tej wygranej z żołnierzami popierającymi Otona oraz tej rozegranej między nim a Wespazjanem i kończącej praktycznie jego rządy. Wespazjan stworzył nową dynastię cesarską, która odbudowała zniszczone wojną domową Imperium.

Biografia autora

Magdalena Szeląg

Jest studentką historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentką (licencjat) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania koncentrują się głównie na przemianach polityczno-wojskowych na przestrzeni dziejów oraz historii religii i Kościoła.

Bibliografia

Balbuza, Katarzyna. 2012. Główne nurty w ideologii władzy cesarza Galby. W: Studia Flaviana II, red. Leszek Mrozewicz, 45-64. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Byra, Mateusz. 2011. Powstanie w Judei 66-74 n.e. Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions.

Flawiusz, Józef. 2010. Wojna żydowska, tłum. Jan Radożycki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.

Grant, Michael.1997. Dwunastu cezarów, tłum. Barbara Gadomska. Warszawa: Cyklady.

Królczyk, Krzysztof. 2010. Prowincje rzymskie nad Renem i Górnym Dunajem w okresie rządów cesarzy flawijskich (69-86 po Chr.). W: Studia Flaviana, red. Leszek Mrozewicz, 41-66. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Królczyk, Krzysztof. 2012. Bunt Windeksa. W: Studia Flaviana II, red. Leszek Mrozewicz, 19-43. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Mrozewicz, Leszek. 2010. Flawiusze nad Dunajem. W: Studia Flaviana, red. Leszek Mrozewicz, 67-79. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Mrozewicz, Leszek. 2010. Imperium Rzymskie w okresie panowania Flawiuszy. Główne kierunki rozwoju i zagrożenia. W: Studia Flaviana, red. Leszek Mrozewicz, 9-39. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Ruciński, Sebastian. 2010. Prefektura pretorianów w okresie flawijskim. W: Studia Flaviana, red. Leszek Mrozewicz, 143-161. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Swetoniusz. 1987. Żywoty cezarów, tłum. Janina Niemirska-Pliszczyńska. Wrocław: Ossolineum.

Tacyt. 2004. Dzieje. W: Tacyt. Dzieła, tłum. Stanisław Hammer, 389-594. Warszawa: Wydawnictwo ,,Czytelnik”.

Ziółkowski, Adam. 2008. Historia Rzymu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Opublikowane
2017-06-28
Dział
Z problematyki historycznej