Edukacja aksjomoralna w budowaniu ładu społecznego w epoce ponowoczesnej

  • Zdzisława Kobylińska
  • Marek Melnyk UWM w Olsztynie
Słowa kluczowe: edukacja aksjomoralna, ład społeczny, ponowoczesność, religia, tabu, dialog, wspólnota, pamięć historyczna, tradycja

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia edukacji aksjomoralnej w procesie budowania ładu społecznego w tak zwanej epoce ponowoczesnej. Konieczność utrzymania ładu społecznego i kultury moralnej jest niezbędnym warunkiem życia społecznego, gdyż jest on wpisany w naturę człowieka. Niepokojące tendencje do podważania fundamentu tego ładu, które przejawiają się w rozchwianiu aksjologiczno-moralnym, skłaniają do jego ochrony, także poprzez wychowanie do wartości, które ten ład budują i zapewniają jego stabilność, przewidywalność i ciągłość, a są nimi między innymi: religia, tabu, dialog, wspólnota, pamięć. Stąd postulat szczególnej ochrony i obrony tych wartości.

Author Biographies

Zdzisława Kobylińska

Filozof, etyk, aksjolog, publicystka. Pracuje w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych UWM. Członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Marek Melnyk, UWM w Olsztynie

Prof. UWM w Olsztynie, teolog, religioznawca, antropolog kultury, aksjolog. Kierownik Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Prosvita. Członek m.in. Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego i Polskiego Towarzystwa Religioznawczego.

Bibliografia

Bauman, Zygmunt. 2000. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic.
Bauman, Zygmunt. 2007a. Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bauman, Zygmunt. 2007b. Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Bauman, Zygmunt. 1995. Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna. Warszawa: PWN.
Dilthey, Wilhelm. 2004. Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, tłum. Elżbieta Paczkowska-Łagowska. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria.
Jan Paweł II. 1991. Encyklika „Centesimus annus”.
Jan Paweł II. 2012. Pamięć i tożsamość. Scultuna: Litteratursällskapet Ligatur.
Jan Paweł II. 1990. Encyklika „Redemtoris missio”.
Jan Paweł II. 1995. Encyklika „Ut unum sint”.
Jan Paweł II. 1993. Encyklika „Veritatis splendor”.
Kobyliński, Andrzej. 2014. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Kołakowski, Leszek. 2014. Niepewność epoki demokracji. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Mariański, Janusz. 1991. Kondycja religijna młodych Polaków. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
Rorty, Richard. 1989. Contingency, Irony and Solidarity. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge
Rorty, Richard i Gianni Vattimo. 2010. Przyszłość religii, tłum. Sławomir Królak.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Eidos.
Rozmowy w Castel Gandolfo, t. 1, red. K. Michalski. 2010. Warszawa-Kraków: Centrum myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak.
Szahaj, Andrzej. 2012. Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Opublikowane
2017-06-28
Dział
Z problematyki filozoficznej