„Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Analiza egzegetyczno-teologiczna J 2,19

  • Grzegorz Szubtarski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: Jezus, świątynia, śmierć, zmartwychwstanie, krzyż

Abstrakt

W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza słów Jezusa o zniszczeniu i odbudowie świątyni zawartych w J 2,19. Na początku przeanalizowano znaczenie słów „burzyć” i ,,odbudować”. Wykazano, że nie mają one sensu fizycznego zniszczenia świątyni, oznaczają śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Następnie ukazano, że słowo ,,świątynia” zostało w tym miejscu użyte w odniesieniu do ciała Jezusa jako nowej przestrzeni obecności Boga. Przeprowadzone analizy wykazały, że słowa Jezusa należy rozumieć głębiej niż polecenie zniszczenia świątyni w Jerozolimie. W tych słowach Jezus przepowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie i wskazał, że od tej pory nie świątynia z kamienia, ale Jego ciało jest nowym miejscem obecności Boga.

Biografia autora

Grzegorz Szubtarski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Doktor Teologii Fundamentalnej KUL, mgr lic. Prawa Kanonicznego KUL

Bibliografia

Balz, Horst i Schneider Gerhard. 1978. Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 3. Stuttgart: Kohlhammer.
Barrett, Charles Kingsley. 1990. Das Evangelium nach Johannes. Göttingen: KEK Sonderbd.
Beasley-Murray, George i Raymond George. 1999. John. Nashville: Th. Nelson.
Benedykt XVI–Joseph Ratzinger. 2011. Jezus z Nazaretu, cz. 2, tłum. Wiesław Szymona. Kielce: Jedność.
Brown, Raymond Edward. 1984. The Gospel According to John, t. 1. New York: Paulist Press.
Brown, Raymond Edward. 2007. Introduzione al Vangelo di Giovanni. Brescia: Queriniana.
Buse, Ivor. 1958-59. The cleansing of the Temple in the Synoptics and in John. Expository Times, 70, 22-24.
Campbell, Reginald John. 1982. Evidence for the historicity of the Fourth Gospel in John 2,13-22. Studia Evangelica, 7, 101-120.
Carson, Daniel Arthur. 1991. The Gospel According to John. Grand Rapids: Zondervan Bible Publishers.
Carson, Donald Arthur. 1982. Understanding Misunderstandings in the Fourth Gospel. Theologische Beitrage, 13, 59-91.
Chilton, Bruce. 1997. The whip of ropes (o]j frage,llion evk scoini,wn) in John 2,15. W: Jesus in context. Temple, Purity And restoration, red. Bruce Hilton i Craig Evans, 442-454. Leiden: Brill.
Cullmann, Oscar. 1948. Der johanneische Gebrauch doppeldeutiger Ausdrücke als Schlüssel zum Verständnis des vierten Evangeliums. Theologische Zeitschrift, 4, 360-372.
Cullmann, Oscar. 1958-59. L’opposition contre le Temple de Jerusalem, motif commun de la theologie Johannique et du monde ambiant. New Testament Studies, 5, 157-173.
Dodd, Charles Harold. 1987. La tradition historique du Quatrième Evangile. Paris: Editions du Cerf.
Gądecki, Stanisław. 1991. Wstęp do pism Janowych. Gniezno: Gaudentinum.
Haenchen, Ernst. 1980. Johannesevangelium. Ein Kommentar. Tübingen: J.C.B. Mohr.
Hanhart, Karel. 1977. About the tenth hour on Nisan 15 (Jn 1,35-40). W: L’évangile de Jean: Sources, rédaction, théologie, red. Mark de Jonge, 335-346. Gembloux: Leuven University Press.
Jankowski, Augustyn, Lech Stachowiak i Kazimierz Romaniuk. 1991. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia). Poznań-Warszawa: Pallotinum.
Kittel, Gerhard i Gerhard Friedrich. 1935. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Stuttgart: W. Kohlhammer.
Léon-Dufour, Xavier. 1951. Le signe du Temple selon saint Jean. Recherches de science religieuse, 39, 155-175.
Lieu, Judith. 1999. Temple and synagogue in John. New Testament Studies, 45, 51-69.
Mędala, Stanisław. 1984. Funkcja chrystologiczno-eklezjologiczna dialogów Jezusa z Żydami w czwartej Ewangelii. Studia z biblistyki, 4, 9-187.
Mollat, Donatien i François Marie Braun. 1960. L’Évangile et les Épitres de Saint Jean. Paris: Cerf.
Mollat, Donatien. 1992. Vangelo secondo Giovanni. W: La Bibbia di Gerusalemme, red. Richard Edmond Brown, 2257-2259. Bologna: Dehoniane.
Moloney, Francis James. 1978. From Cana to Cana (John 2,1-4,54) and the Fourth Evangelist’s concept of correct (and incorrect) faith. Salesianum, 40, 818-843.
Moloney, Francis James. 1990. Reading John 2,13-22: The Purification of the Temple. Revue Biblique, 97, 432-452.
Moloney, Francis James. 1998. The Gospel of John. Collegeville: Liturgical Press.
Nestle Eberhard i Kurt Aland. 1984. Novum Testamentum Graece. Stuttgart: Deutsch Bibelgesellschaft.
Piekarz, Danuta. 2004. Zburzcie tę świątynię (J 2,13-22 i par.). W: Miłość wytrwa do końca. Księga pamiątkowa dla ks. prof. Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, red. Waldemar Chrostowski, 325326. Warszawa: Vocatio.
Sallings, Jack Wilson. 1989. The Gospel of John. Nashville: Randall House.
Schnackenburg, Rudolf. 1967. Das Johannesevangelium, t. 1: Einleitung und Kommentar zu Kapitel 1-4. Freiburg: Verlag Herder.
Schnelle, Udo. 1996. Die Tempelreinigung und die christologie des Johannesevangeliums. New Testament Studies, 42, 359-373.
Seeley, David. 1993. Jesus’ Temple act. The Catholic Biblical Quarterly, 55(2), 263-283.
Sieg, Franciszek. 1989. Sens terminów hierón i naós w Nowym Testamencie. Ruch Biblijno-Liturgiczny, 5-6, 335-341.
Spatafora, Andrea. 1997. From the temple of God to God as a temple. A biblical-theological study of the temple in the Body of Revelation. Roma: Gregorian University Press.
Szubtarski, Grzegorz. 2013. Zmartwychwstanie jako klucz hermeneutyczny w relekturze słów i czynów Jezusa Chrystusa. Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii, 5, 201-213.
Tomasz z Akwinu. 2002. Komentarz do Ewangelii Jana. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
Trocmé, Étienne. 1968-69. L’explusion des marchands du temple. New Testament Studies, 15, 1-22.
Vögels, Heinrich. 1962. Die Tempelreinigung und Golgotha (Jn 2,19-22). Biblische Zeitschrift, 6, 102-107.
Wróbel, Mirosław Stanisław. 2005. Antyjudaizm a Ewangelia według św. Jana. Nowe spojrzenie na relację czwartej Ewangelii do judaizmu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Opublikowane
2017-06-28
Dział
Z problematyki teologicznej