Młodzież bez Facebooka – dojrzałość czy niedostosowanie?

  • Michał Kupiński, SDB Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie
Słowa kluczowe: Facebook, nieużytkownicy Facebooka, dojrzałość młodzieży, niedostosowanie młodzieży

Abstrakt

Facebook jest obecnie najbardziej popularnym portalem społecznościowym na świecie. Posiadanie konta na Facebooku stało się dla wielu ludzi, a szczególnie dla ludzi młodych, oczywiste. Jednak, wbrew trendowi, część społeczeństwa, także młodzież, decyduje się na to, by nie używać Facebooka. Czy jest to przejaw dojrzałości czy niedostosowania? Artykuł ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie o dojrzałość młodzieży nieposiadającej aktywnego konta na Facebooku.

Biografia autora

Michał Kupiński, SDB, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie

Salezjanin, pedagog, absolwent Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, student teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa.

Bibliografia

Baker, Rosland i Katherine White. 2011. In their Own Words: Why Teenagers Don’t Use Social Network Sites. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(6), 395-398. DOI: 10.1089/cyber.2010.0016.
Erikson, Erik. 2004. Tożsamość a cykl życia. Poznań: Zysk i S-ka.
Facebook.com. 2016. Dostęp: 4.11.2016. https://www.facebook.com/photo.php? fbid=10102621100061261&set=a.529237706231.2034669.4&type=3&theater.
Klecka, Małgorzata. 2007. Ciąża i alkohol. W trosce o Twoje dziecko. Warszawa: PAR-PA.
Kozielec, Beata i Gabriela Jagielska. 2005. Całościowe zaburzenia rozwoju. W: Zaburze-nia emocjonalne i behawioralne u dzieci, red. Tomasz Wolańczyk i Jadwiga Komander, 68-86. Warszawa: PZWL.
Łobocki, Mieczysław. 2008. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
Łobocki, Mieczysław. 2001. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kra-ków: Impuls.
Makaruk, Katarzyna. 2013. Korzystanie z portali społecznościowych przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 69-79.
Przytacznik-Gierowska, Maria i Maria Tyszkowa. 1996. Psychologia rozwoju człowieka, t. 1. Warszawa: PWN.
Ryan, Tracii i Sophia Xenos. 2011. Who uses Facebook? An investigation into the rela-tionship between the Big Five, shyness, narcissism, lonelinesss, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27 (5), 1658-1664.
Sheldon, Pavica. 2012. Profiling the non-users: Examination of life-position indicators, sensation seeking, shyness, and loneliness among users and non-users of social network sites. Computers in Human Behavior, 28(5), 1960-1965.
Stieger, Stefan et al. 2013. Who Commits Virtual Identity Suicide? Differences in Privacy Concerns, Internet Addiction, and Personality Between Facebook Users and Quitters. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(9), 629-634. DOI: 10.1089/cyber.2012.0323.
Tufekci, Zeynep. 2008. Grooming, Gossip, Facebook and Myspace. What can we learn about these sites from those who won’t assimilate? Information, Comunication & Society, 11(4), 544-564. DOI: 10.1080/13691180801999050.
Wójcik, Szymon. 2013. Korzystanie z internetu przez polską młodzież – studium metodą teorii ugruntowanej. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko krzywdzone. Teoria, bada-nia, praktyka, 12(1), 13-33.
Opublikowane
2017-03-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej