Polish Music – Polish Composers. 1918-2010, red. M. Podhajski, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Gdańsk-Lublin 2013

  • Marcin T. Łukaszewski Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Biografia autora

Marcin T. Łukaszewski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Opublikowane
2015-09-30