Z. Kobylińska, Umoralnić życie publiczne. Luigiego Sturza doktryna społeczno-polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012

  • Andrzej Kobyliński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Opublikowane
2015-09-30