Ks. R. Chałupniak, Arcydzieła malarstwa w katechezie, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013

  • Józef Stala Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biografia autora

Józef Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Opublikowane
2015-09-30