Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, pt. „Szkolnictwo polskie w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i w Australii” (Londyn, 12-13.04)

  • Marcin Jurczyk Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

Biografia autora

Marcin Jurczyk, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

Doktorant, Zakład Psychologii Stosowanej

Opublikowane
2015-09-30