Posługa duszpasterska salezjanów w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Czaplinku w latach 1945-2013

  • Eugeniusz Wiązowski
Słowa kluczowe: salezjanie, duszpasterstwo, parafia, Czaplinek, ksiądz

Abstrakt

The first Salesian who on 12th August, 1945 started a pastoral service in the Parish of the Holy Trinity in Czaplinek was Rev. Bernard Zawada. During the period of 68 years, there were 12 parish priests belonging to the Salesian Congregation. Since 1947 there have been 70 priests among the support personnel, 26 of whom have already passed away. There were also 25 assistant seminarians who helped the priests in their pastoral care. There were also two coadjutors in the parish. Apart from the parish church the priests also served in 9 nearby churches. Two of them were built by the Salesians on the ruins of old churches. After the separation from the parent parish and the constitution of three new parishes, there remain now two churches to serve which are located within the town: the parish church of the Holy Trinity and an auxiliary church of the Exaltation of the Cross. There is also an active oratory and 10 different parish communities.

Biografia autora

Eugeniusz Wiązowski

dr historii – absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie; mgr teologii – absolwent Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu

Bibliografia

Źródła

Kronika Parafii pw. Świętej Trójcy w Czaplinku 1945-2013, b. sygn.

Archiwum Rzymsko-katolickiej Parafii pw. Świętej Trójcy w Czaplinku.

Archiwum Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile. T. Czaplinek, b. sygn.

Müller E., Ewangelichen Bestlichen Pommers von der Reformation bis zur Begenwert, t. II, Stetin 1912.

Schetatyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskie 1949. Gorzów Wlkp. 1949.

Schematyzm Diecezji Gorzowskiej 1959, Gorzów Wlkp. 1959.

Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej1974, Koszalin 1974.

Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1977, opr. P. T. Mielczarek, Koszalin 1977.

Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1982, opr. P. T. Mielczarek, Koszalin 1982.

Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1987, opr. P. T. Mielczarek, Koszalin 1987.

Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1998, opr. K. Zadarko, D. Końska, K. Wilkowska, Koszalin 1998.

Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2012, red K. Klawczyński, Koszalin 2012.

Kronika diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, opr. M. Czerner, Koszalin 1995.

Opracowania

Bończa-Bystrzycki L., Dzieje kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (X –XX/XXI wiek), Koszalin 2012.

Bończa-Bystrzycki L., Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim 1871-1945, Koszalin 1995.

Bończa-Bystrzycki L., Problemy odbudowy świątyń i organizacji sieci parafialnej na Pomorzu Zachodnim po 1945 r., Studia Gdańskie 9(1993), s. 183-189.

Bończa-Bystrzycki L., Przynależność diecezjalna okręgu szczecineckiego i słupskiego pod koniec XIX wieku i w początkach XX wieku, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 1(1992), s. 127-135.

Ceynowa T., Ziemia pogranicza. Dekanat wałecki w latach 1821 – 1920, Radom 2004.

Chudzicki K., Placówki salezjańskie-Czaplinek. Don Bosco (2008)5, s. 20.

Czaplinek. Biuletyn SWS 3(1998)10, s. 6-7.

Czaplinek. Kronika Salezjańskiej Inspektorii św. Wojciecha (2000)2, s. 40.

Fechner D., Pół wieku pracy salezjanów w parafii Świętej Rodziny w Pile 1946 – 1996. Piła 1996.

Hoffman O., Doświadczenie wspólnoty. Don Bosco (2002)8, s. 10-11.

Informator o Czaplinku. red. J. Hübner, Czaplinek 1996.

Kaliński L., Rodzina salezjańska w Polsce. Wykaz domów i osób., Warszawa 1988.

Kosiński S., Rys historyczny Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce, w: Kaliński L., Rodzina salezjańska w Polsce. Wykaz domów i osób., Warszawa 1988, s. 30-64.

Nowacki J., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój., t. 2. Poznań 1964.

Olesik H., Czaplinek- Ministranckie dni skupienia. Nostra 29(1974) 4, s. 38.

Pietrzykowski J., Obecność Salezjanów Inspektorii św. Stanisława Kostki na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945 – 1952. Kutno 1990.

Pietrzykowski J., Początki pracy salezjanów na Pomorzu Zachodnim na przykładzie Debrzna, Seminare 19(2003), s. 411-420.

Pietrzykowski J, Salezjanie w Polsce 1945-1989, Warszawa 2007.

Świda A.. Problem parafii salezjańskich na Ziemiach Odzyskanych, Ląd 1972, mps.

Wąsowicz J., Absolwenci WSD TS w Lądzie jako duszpasterze i wychowawcy młodzieży. W: 50–lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą 1952–2000. Księga jubileuszowa, red. M. T. Chmielewski, Ląd 2002, s. 259-274.

Wąsowicz J., Historia salezjańskiej Inspektoii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile, Seminare 22(2005), s. 97-133.

Wiązowski E., Salezjanie na Pomorzu Środkowym w latach 1945-2000, Warszawa 2008, mps,

Zawada B., Kronika –Czaplinek, Zarządzenia Kurii Gorzowskiej 7(1951)1-3, s. 177-181.

Witryny internetowe

http:///www.czaplinek.salezjanie.pl, 26 X 2013.

http://www.koszalin.opoka.org.pl, Parafia pw. Świętej Trójcy w Czaplinku, 22 X 2013.

http://www.salezjanie.pl/bws/nekrologi, Nekrolog salezjanów polskich, 24 X 20013.

http://www.salezjanie.pl/informacje, Nekrologi Salezjanów Księdza Bosko-Inspektoria Pilska, 23 X 2013.

http://www.sdb.krakow.pl, Nekrolog polskich salezjanów, 24 X 2013.

http://www.koszalin.opoka.org.pl‎, Parafia pw. Świętej Trójcy w Czaplinku, 22 X 2013; 23 X 2013.

http://www.koszalin.opoka.org.pl‎, Parafia pw. Świętej Trójcy w Czaplinku, 22 X 2013;, 23 X 2013.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki historycznej