Reakcje społeczeństwa województwa pilskiego na przebieg drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny (16-23 czerwca 1983 r.) w świetle teleksów KW PZPR w Pile

  • Jarosław Wąsowicz, SDB Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej
Słowa kluczowe: papieskie pielgrzymki do Polski, stan wojenny, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Jan Paweł II, województwo pilskie

Abstrakt

In the period of the Polish People’s Republic, the pilgrimages of Pope John Paul II to his homeland exerted a great influence on the contemporary socio-political situation in the country, especially in the activation of opposition groups. The Pope’s second visit to Poland on 16th-23rd June, 1983 took place amid the martial law introduced by the government on 13th December, 1981. It was expected with high hopes by the Polish society, enslaved and humiliated by the communist rule. This study portrays the reactions of the Pila Voivodeship community to the pilgrimage of the Holy Father to his homeland as they were presented in the contemporary analyzes of the Provincial Committee of the Polish United Workers' Party. Those analyses were sent during the Pope's visit to the Central Committee of the Communist Party in Warsaw. The study constitutes a regional contribution to the historical synthetic reflection on this extremely important event in the last decade of the Polish People’s Republic period.

Bibliografia

Archiwalia

Archiwum Państwowe w Poznaniu oddział w Pile

KW PZPR, sygn. 346/361.

Źródła drukowane

Jan Paweł II w Łodzi. W dwudziestą rocznicę wizyty, red. M. Przybysz, M. Różański, J. Wróbel, Wydawnictwo IPN, Łódź 2008.

Jan Paweł II w Szczecinie. Meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 roku, wstęp Z. Stanuch, wybór i oprac. M. Semczyszyn, A. Sitkowska, Z. Stanuch, Wydawnictwo IPN, Warszawa–Szczecin 2008.

Łatka R., Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów, Wydawnictwo IPN, Kraków 2012.

Michalski K., Działania Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980-1989, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2012.

Operacja „Zorza II”. Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście (czerwiec 1987), red. S. Cenckiewicz, M. Kruk, Wydawnictwo IPN, Warszawa – Gdańsk 2008.

Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Jan Paweł Ii znów na polskiej ziemi, red. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1983.

Raina P., Wizyty Apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan – PRL – Episkopat, Wydawnictwo „Książka Polska”, Warszawa 1997.

Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979. Dokumenty KC PZPR i MSW, wstęp i opr. A. Friszke, M. Zaremba, Instytut Studiów Politycznych PAN, Towarzystwo „Więź”, Warszawa 2005.

Prasa drugiego obiegu

Dni poza czasem, „Tygodnik Mazowsze”, Warszawa, 30 VI 1983, nr 56, s. 1–2.

Na transparentach, „Tygodnik Mazowsze”, Warszawa, 30 VI 1983, nr 56, s. 2.

Najdłuższe dni roku, „Wola”, Warszawa, 27 VI 1983, nr 21–22, s. 1–3.

Przesłanie TKK NSZZ „Solidarność” do Jana Pawła II, 23 III 1983, „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego”, Gdańsk, 19 IV 1983, nr 87, s. 1.

Tam jest wolność, gdzie jest papież, „Gdańsk. Pismo informacyjne NSZZ «Solidarność»”, 7 VII 1983, nr 17, s. 1.

Opracowania

Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2006.

Gocłowski T., Świadek. Z abp. Tadeuszem Gocłowskim rozmawia Adam Hlebowicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 80–88.

Grabińska T., Etyka gospodarowania. Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2009.

Jan Paweł II – człowiek i dzieło, red. B. Walczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

Jan Paweł II poza cenzurą PRL, bibliografia 1976–1989, oprac. A. Sitarska, S. Skwirowska, Wydawnictwo Księży Marianów, Rzym 1996, s. 300–344.

Jędraszewski M., Jan Paweł II w Poznaniu, Pallottinum, Poznań 2009.

Kała M., Władze wobec drugiej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, Biuletyn IPN (2002) 7, s. 58–64.

Kołakowski L., Kościół w krainie wolności. O Janie Pawle II, Kościele i chrześcijaństwie, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2011.

Kowalczuk Z., Jan Paweł II wobec komunizmu, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014.

Łęcicki G., Jan Paweł II. Starałem się mówić za Was. O papieskich pielgrzymkach do zniewolonej Ojczyzny 1979-1983-1987, Wydawnictwo Rytm, Warszawa 2003.

Micewski A., Kościół wobec „Solidarności” i stanu wojennego, Dialogue Znaki Czasu, Paryż 1987.

Nitecki P., „Dzieło nie skierowane przeciwko nikomu…”. Papież Jan Paweł II wobec wydarzeń w Polsce (1980–1983), Znaki Czasu (1986) 2, s. 37–56.

Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy, red. Ch. Bohr, S. G. Raabe, Wydawnictwo „Societas Vistulana”, Kraków 2007.

Pompowski T., Armia Boga kontra imperium zła. Duchowa historia upadku komunizmu, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2012.

Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje nad myślą społeczną Jana Pawła II, red. E. Albińska, ks. S. Fel, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Wałęsa L., Droga do prawdy. Autobiografia, Świat Książki, Warszawa 2008.

Wałęsa L., Droga nadziei, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 1990.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Tłum. D. Chylińska, J. Illg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005.

Zagrodzki W., Człowiek drogą Kościoła. Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo: Homo Dei, Kraków 2009.

Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944-2002, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN, Radom 2003.

Żaryn J., Jan Paweł II – pogromca żelaznej kurtyny, w: Solidarność z błoń. Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II, red. M. Drzonek, M. Siedziako, Wydawnictwo IPN, Szczecin 2011, s. 17-23.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki historycznej