Zabytki Ziemi Konińskiej wartością kształtującą tożsamość i rozwój kulturowy regionu konińskiego

  • Janusz Nowiński, SDB Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: Konin, dziedzictwo kulturowe, branding, promocja zabytkĂłw, Ziemia Konińska, tożsamość kulturowa, promocja zabytków

Abstrakt

The dynamic development of industry in Konin and its vicinity launched in the 1950s and the issuing inflow of population from different regions have altered the character and perception of Konin and the Konin District. In view of all these new phenomena, it is of major importance to culturally define the latter.

It is monuments that constitute one of the essential values consolidating historical awareness and cultural identity of a nation and, within it, of small communities (Heimats). Monuments create priceless legacy passed on from generation to generation, while building the prestige of, not only, the place where they are located, but also, of the whole region.

Today’s territory of the Konin District differs from its historical boundaries, altered and trimmed after Poland’s partitions in the late 18th c. The cultural identity of the region was for many centuries shaped by an impressive set of monuments present within the pre-partition Konin District. Also today, the rich legacy of monuments should contribute to the cultural identity and development strategy of the region.

The high quality of the historic substance and the Konin Region’s attractive leisure offer promise a strong tourist branding of the ‘Konin District’ whose promotional motto could read: ‘The Konin District - rich in nature and culture’.

Biografia autora

Janusz Nowiński, SDB, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Historii Sztuki UKSW

Bibliografia

Atlas Geograficzny Illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł opracowany, pod red. J. M. Bazewicza, Warszawa 1907.

Dunin-Wąsowicz T., Inskrypcja konińska z 1151 r., w: Z dziejów regionu konińskiego, praca zbiorowa pod redakcją M. Dembińskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 153-158.

M. Gochna, M. Słoń, Powiat koniński w XVI wieku, publikacja w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej - http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=203948&from=FBC

Nowiński J., Ogrody dawnego założenia cysterskiego w Lądzie nad Wartą – historia oraz współczesna koncep¬cja ich rewaloryzacji i rewitalizacji, „Seminare” 2009, t. 26, s. 351-374.

Nowiński J., Koncepcja zagospodarowania końcowego odcinka dawnej drogi Słupca-Zagórów we wsi Ląd nad Wartą wraz ze skarpą pomiędzy działkami NR 315 i 516/1. Miejsce informacji turystycznej wsi Ląd, Gminy Lądek, Powiatu Słupeckiego, Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Łomianki-Ląd 2007, mpis w archiwum Starostwa w Słupcy i w posiadaniu autora.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki historycznej