Parlamentarny spĂłr o in vitro

  • Ewa Błaszczyk mgr Politologii na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: in vitro, niepłodność, embrion, debata parlamentarna, projekt ustawy

Abstrakt

In Poland, the in vitro fertilisation method has been used for over 25 years to treat infertile couples. The issues associated with IVF are permanently raised in parliamentary debates. The discussion in the parliament relates above all to the question who could benefit from the refund of the in vitro fertilization method, and on what basis. A statutory solution to the problem seems remote, if only because in the ruling party itself there are two bills and there is no consensus. However, there is one temporary solution, i.e. a health programme of the Minister of Health: Treatment of Infertility by IVF Method.

Bibliografia

Bartel H. Embriologia, Warszawa 2012
Bręborowicz G. H., Położnictwo i ginekologia Repetytorium, Warszawa 2010
Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko, Lublin 2000
Mephan B. Bioetyka, Warszawa 2008
Muszala A., Encyklopedia Bioetyki, Radom 2005
Pajszczyk-Kieszkiewicz T., Położnictwo i ginekologia, Łódź 2007
Szewczyk K., Bioetyka, Medycyna na granicach Ĺźycia, Warszawa 2009
Thomson J.,Iskovitz-Eldor J., Shapiro S., Waknitz M., Swiergiel J., Marshall V., Jones J., Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts, 1988
Wiater E., Naprotechnology. Ekologia płodności ,Kraków 2009

Dokumenty:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. nr 2004/23/WE w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006, s.40)
Dyrektywa Komisji z dnia 8 lutego 2006 r nr 2006/17/EC wprowadzającej w życie dyrektywę nr 2004 /23/WE w sprawie niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006 s 40)
Dyrektywa Komisji z dnia 24 października 2006 r. nr 2006/86/WE wykonującej dyrektywę nr 2004/23/WE w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L294 z 25.10.2006, s. 31)
Projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw, z dnia 28sierpnia 2009 r. Druk sejmowy 3467 (Projekt został złożony w Sejmie VI kadencji)
Projekt ustawy o medycznie wspomaganej prokreacji, Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie niektĂłrych ustaw, https://www.dropbox.com/s/2h9vvvv76xyir43/Projekt/Ustawy.pdf?dl=0, s. 1-15 (projekt nie posiada nr Druku Sejmowego)
Projekt ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów z dnia 1 grudnia 2011 r., Druk Sejmowy nr 608
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów z dnia 23 listopada 2011r., Druk Sejmowy nr 607
Projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego, embrionu ludzkiego oraz zmianie niektĂłrych innych ustaw z dnia 22 czerwca 2012 r., Druk Sejmowy nr 1107
Projekt ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną z dnia 22 czerwca 2012 r., Druk Sejmowy nr 1110
Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016, www.invitro.gov.pl/files/program_leczenie_nieplodnosci_metoda_zaplodnienia_pozaustrojowego_na_lata_2013_2016.pdf
Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej