Parlamentarny spór o in vitro

  • Ewa Błaszczyk Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: in vitro, embrion, debata parlamentarna, projekt ustawy, niepłodność

Abstrakt

In Poland, the in vitro fertilisation method has been used for over 25 years to treat infertile couples. The issues associated with IVF are permanently raised in parliamentary debates. The discussion in the parliament relates above all to the question who could benefit from the refund of the in vitro fertilization method, and on what basis. A statutory solution to the problem seems remote, if only because in the ruling party itself there are two bills and there is no consensus. However, there is one temporary solution, i.e. a health programme of the Minister of Health: Treatment of Infertility by IVF Method.

Biografia autora

Ewa Błaszczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Politologii na wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Warszawa

Bibliografia

Bartel H. Embriologia, Warszawa 2012

Bręborowicz G. H., Położnictwo i ginekologia Repetytorium, Warszawa 2010

Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko, Lublin 2000

Mephan B. Bioetyka, Warszawa 2008

Muszala A., Encyklopedia Bioetyki, Radom 2005

Pajszczyk-Kieszkiewicz T., Położnictwo i ginekologia, Łódź 2007

Szewczyk K., Bioetyka, Medycyna na granicach życia, Warszawa 2009

Thomson J.,Iskovitz-Eldor J., Shapiro S., Waknitz M., Swiergiel J., Marshall V., Jones J., Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts, 1988

Wiater E., Naprotechnology. Ekologia płodności ,Kraków 2009

Dokumenty:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. nr 2004/23/WE w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006, s.40)

Dyrektywa Komisji z dnia 8 lutego 2006 r nr 2006/17/EC wprowadzającej w życie dyrektywę nr 2004 /23/WE w sprawie niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 38 z 9.02.2006 s 40)

Dyrektywa Komisji z dnia 24 października 2006 r. nr 2006/86/WE wykonującej dyrektywę nr 2004/23/WE w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L294 z 25.10.2006, s. 31)

Projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw, z dnia 28sierpnia 2009 r. Druk sejmowy 3467 (Projekt został złożony w Sejmie VI kadencji)

Projekt ustawy o medycznie wspomaganej prokreacji, Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie niektórych ustaw, https://www.dropbox.com/s/2h9vvvv76xyir43/Projekt/Ustawy.pdf?dl=0, s. 1-15 (projekt nie posiada nr Druku Sejmowego)

Projekt ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów z dnia 1 grudnia 2011 r., Druk Sejmowy nr 608

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów z dnia 23 listopada 2011r., Druk Sejmowy nr 607

Projekt ustawy o ochronie genomu ludzkiego, embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia 22 czerwca 2012 r., Druk Sejmowy nr 1107

Projekt ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego i manipulacji ludzką informacją genetyczną z dnia 22 czerwca 2012 r., Druk Sejmowy nr 1110

Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016, www.invitro.gov.pl/files/program_leczenie_nieplodnosci_metoda_zaplodnienia_pozaustrojowego_na_lata_2013_2016.pdf

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej