Strategie profilaktyki i leczenia wad i chorób wzroku a „wrażliwość duchowa” w systemie ochrony zdrowia

  • Marzena Dycht Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: wzrok, wady, choroby, strategia, profilaktyka, leczenie, system, ochrona zdrowia, wartościowanie

Abstrakt

he issues raised in the article oscillate around the characteristics of eye sight defects and diseases which constitute a significant burden on the economy and health care systems in many countries. It mentions available strategies and recommendations aimed at reducing the costs related to treatment of sight diseases and defects as well as those existing methods of prevention and treatment of eye diseases which are among the most effective and viable ones used in prophylaxis. The author makes an attempt to estimate the overall costs to the society and an individual. The article reflects also on quality evaluation within health care system.

Bibliografia

Carlson, K.J. Eisenstat S.A., Ziopryn T., (2000), Harwardzka Encyklopedia Zdrowia kobiety, Warszawa: Prószyński i S-ka S.A.

Chang, D.F. (2011), Badania okulistyczne, w: P. Riordan-Eva, J. Whitcher (red.), Okulistyka Vaughana i Ausbury’ego, Lublin: Wyd. Czelej.

Cunnigham E.T. i in., (2011), Błona naczyniowa i twardówka, w: P. Riordan-Eva,

J. Whitcher (red.), Okulistyka Vaughana i Ausbury’ego, Lublin: Wyd. Czelej.

Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku. Dane statystyczne nt. liczby osób niepełnosprawnych na świecie i w Polsce, na 2013 r., wg Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Flammer, J. (2004), Jaskra, Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne.

Fletcher, E.C. i in., (2011), Siatkówka, w: P. Riordan-Eva, J. Whitcher (red.), Okulistyka Vaughana i Ausbury’ego, Lublin: Wyd. Czelej.

Frankl, V.E. (1998), Homo Patiens, Z. J. Jaroszewski, R. Czernecki (tłum.), Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.

Garvcia-Ferrer, F.J. i in., (2011), Spojówka, w: P. Riordan-Eva, J. Whitcher (red.), Okulistyka Vaughana i Ausbury’ego, Lublin: Wyd. Czelej.

http://www.optometria.amp.edu.pl/vision2020.htm (data dostępu: 21.07.2013).

http://www.jaskra.org.pl/lekarz_home.htm (data dostępu: 13.07.2013).

Jaskra. Encyklopedia Powszechna, (2009), B. Kaczorowski (red.), Warszawa: PWN.

Morawski, P. (2006), Poradnik zdrowia. Oczy, Warszawa: Wyd. Buchmann.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. (2007), W zakresie celu operacyjnego nr 17: Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007.

Niżankowska, H. (2002), Jaskra. Poradnik dla pacjentów, Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne.

Niżankowska, H. (2008), Okulistyka. Podstawy kliniczne, Warszawa: PZWL.

Raport Access Economics, (2010), The Global Economic Cost of Visual Impairment. http://www.amdalliance.org/user_files/documents/AMD_Chronic_Disease_Exec_Sum_FINAL.pdf (data dostępu: 20.07.2013).

Raport Ministerstwa Zdrowia (2010), Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce, http://www.cioz.pl/index.php?id=34 (data dostępu: 20.07.2013).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. W sprawie zakresu

i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2004 r., Nr 282, poz. 2814).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. W sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. z 2009 r., Nr 139, poz. 1133).

Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013, (2005), Warszawa: Ministerstwo Zdrowia.

Walthes, R. (2007), Tyflopedagogika, Gdańsk: GWP.

Węgrzecki, A., (2002), Czym jest ,,myślenie według wartości”, w: W. Zuziak (red.), Pytając o człowieka – myśl filozoficzna JozefaTischnera, Kraków: Znak.

Whitcher, J.P. (2011b), Ślepota, w: P. Riordan-Eva, J. Whitcher (red.), Okulistyka Vaughana i Ausbury’ego, Lublin: Wyd. Czelej.

Whitcher, J.P. (2011a), Znaczenie profilaktyki w okulistyce, w: P. Riordan-Eva, J. Whitcher (red.), Okulistyka Vaughana i Ausbury’ego, Lublin: Wyd. Czelej.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej