Problem bezdomności w Norwegii – skala zjawiska, uwarunkowania, przeciwdziałanie

  • Beata Szluz Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: Norwegia, bezdomność, problem społeczny, pomoc społeczna

Abstrakt

Homelessness is a social problem which in spite of its prevalence has not been successfully solved till today. It poses many difficulties in scientific investigation and is even dangerous for researchers or practitioners involved in its prevention. Therefore, there is a postulate of a continuous search for new solutions and improvement of the existing ones. The subject of this article is the phenomenon of homelessness in Norway.

Bibliografia

Wydawnictwa zwarte:

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Wyd. PWN, Warszawa 1984

Cermak T. L., Czas na wyleczenie. Przewodnik. Droga do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholików, Wyd. Charaktery, Kielce 2010.

Cermak T. L., Rutzky J., Czas uzdrowić swoje życie, Wyd. PARPA Warszawa 1996.

Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000.

Woititz J. G., Dorosłe dzieci alkoholików, Wyd. „Akuracik”, Warszawa 1992

Wydawnictwa ciągłe:

Dyjakon D., Świat według DDA, „Świat problemów”, nr 2/2012, s. 16

Dyjakon D., Świat według DDA, „Świat problemów”, nr 2/2012, s. 17-19

Filipiak M., Waszyńska K., Aktywność seksualna osób z rodzin alkoholowych, „Seksuologia Polska”, tom 7, nr 1/2009

Gąsior K., Dorośli, dzieci alkoholików: kim są i czy potrzebują terapii?, Świat Problemów, nr 6/2010, s. 5-8

Kucińska M., Dorosłe Dzieci Alkoholików, „Charaktery”, nr 8/2002, s. 42-43

Kucińska M., Zamrożeni ludzie, „Charaktery”, nr 12 / 2002, s. 46-47

Petrikowska K. R., Dorosłe Dziecko Alkoholika – zaburzenie lękowe czy już zespół stresu pourazowego?, „Świat problemów”, nr 2/2012, s. 25

Skrętowska H, Problemy w tworzeniu bliskich związków u DDA, „Świat problemów”, nr 2/2012 s. 29

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej