Pedagogia resocjalizacji adolescentów nieprzystosowanych społecznie – doświadczenia w kontekście pracy salezjańskiej we Włoszech

  • Bogdan Stańkowski, SDB Akademia Ignatianum, Kraków
Słowa kluczowe: prewencja salezjańska, salezjański model pedagogii resocjalizacyjnej, Włochy

Abstrakt

W artykule zatytułowanym Pedagogia resocjalizacji adolescentów nieprzystosowanych społecznie – doświadczenia w kontekście pracy salezjańskiej we Włoszech autor pochyla się nad zagadnieniem prewencji w duchu systemu salezjańskiego ks. Bosko w warunkach resocjalizacyjnych. Autor na podstawie analizy dostępnej literatury przedmiotu stara się nakreślić model salezjańskiej pedagogii resocjalizacyjnej w pracy z nastolatkami nieprzystosowanymi społecznie. To zagadnienie staje się zasadniczym problemem badawczym w niżej ukazanych rozważaniach typu analityczno-deskryptywnego. W pierwszej części pracy autor zgłębia nową koncepcję prewencji w kontekście pracy salezjańskiej z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Druga część artykułu przybliża wspomniany model pedagogii resocjalizacyjnej, jaki jawi się w doświadczeniach pracy salezjanów we Włoszech.

Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej