Znaczenie myśli filozoficznej Josefa Tvrdego (1877-1942)

  • Peter Mlynarčík, SDB VŠZaSP sv. Alžbety, Žilina (Słowacja)
Słowa kluczowe: Josef Tvrdy, filozofia międzywojenna, strukturalizm, nauka

Abstrakt

T. G. Masaryk, after returning from Vienna to Prague, became a key figure in the philosophical and political life in the country. He exerted his influence on the formation of many philosophers, among others, on Josef Tvrdy, a representative of Czech philosophical positivism and realism. The article deals with the repercussions and the significance of Tvrdy’s thought in relation to the contemporary philosophy and the philosophy of the interwar period. The author includes Tvrdy among the most original philosophical writers in Slovakia and the Czech Republic of the interwar period as a precursor of structuralism, whose works are not sufficiently appreciated in our times.

Bibliografia

V. Bakoš, Česká filozofia na Slovensku, w: Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí, red. tenże s. 262-281.
V. Bakoš, Filozofické dielo Josefa Tvrdého, w: Filozofické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období, red. V. Bakoš, Veda, Bratislava 1988.
I., A. Bláha, Problém skutečnosti, Morava I(1925) 4, s. 119.
C., P. Davies, The Cosmic Blueprint, A. Touchstone Book, Published by Si-mon&Schuster Inc., New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo 1989.
J. Gabriel, Filosofie Jozefa Tvrdého. K dějinám české filozofie mezi dvěma světovými válkami, Universita Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1982.
J. Hanáček, J. Tvrdý: Problém skutečnosti u Davida Humea a jeho význam v dějinách filosofie, Naše doba XXXII(1925), s. 569.
I. Hrušovský, M. Bakoš, Dva roky činnosti vedeckej syntézy v Bratislave, Elán IX(1938-1939)9-10, s. 12-13.
J. Král, Československá filosofie. Nástin vývoje podle disciplín, Melantrich, Praha 1937.
F. Krejčí, J.Tvrdý: Teorie pravdy, Česká mysl XXVI(1930), s. 70-71.
J. Mączka, Wszechświat strukturalny. Strukturalizm w dziele Joachima Metallman-na a strukturalizm współczesnej nauki, OBI, Kraków 2002.
J. Metallmann, O współczesnej filozofii polskiej, Epoka I, č. 12 (1932), s. 12-13.
J. Metallmann, J.Tvrdý: W. M. Kozłowski, Kwartalnik filozoficzny XIII, 5 (1937) s. 322-323.
J. Metallmann, J.Tvrdý: Logika, Kwartalnik Filozoficzny XVI, 1 (1939), s. 84-91.
J. Popelová, Studie o současné české filosofii, Praha 1946.
K. Popper, Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, Znak, Kraków 1997.
L. Rieger, Profesoru Tvrdému k šedesátinám, Česká mysl XXXIII(1937)5, s. 257-286.
F. Šeracký, Glosy k Tvrdého Nové filosofii, Česká mysl XXVIII(1932) s. 85-92.
V. Tardy, Josef Tvrdý, Logika, Česká mysl XXXIII(1937) s. 85-86.
J. Tvrdý, Filosofie náboženství, J. Kajš, Brno 1921.
J. Tvrdý, Problém skutečnosti u Davida Huma, a jeho význam v dějinách filosofie, Filosofická fakulta, Brno 1925.
J. Tvrdý, Teorie pravdy, Noetická rozprava, FFUK, Bratislava 1929.
J. Tvrdý, Úvod do filosofie, Komenium, Brno 1947.
P. Vajcík, Univ. Prof. Dr. Jozef Tvrdý 60-ročný, Pedagogický sborník 4(1937), s. 210.
B. Zbořil, Předmluva k II. vydání. Život a dílo Josefa Tvrdého, w: J. Tvrdý, Průvodce dějinami evropské filosofie, Komenium, Brno 1947.

Materiały archiwum Uniwersytetu Masaryka Brno:
M. K., Logika a československá filosofie, Lidové noviny (1937), w: Josef Tvrdý, E.j.10, č. 145.
Mnk, Nová česká logika, 14. května 1937, w: Josef Tvrdý, E.j.10, č. 145.
J. Tvrdý, Z prozatímních stručných poznámek, Archiwum MU, Brno, E.j.1, č. 19.
dr. Vc., Kniha profesora Tvrdého o logike, Slovenský denník 15/IV(1937), w: Josef Tvrdý, E.j.10, č.145.
Opublikowane
2015-09-30
Dział
Z problematyki filozoficznej