J. Koral, Polityka społeczna – wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014

  • Beata Szluz Uniwersytet Rzeszowski
Opublikowane
2015-12-31