Sztuka retoryczna Bartłomieja Pękiela na przykładzie pierwszej części „Audite mortales”

  • Karolina Kaczmarska UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: Bartłomiej Pękiel, Audite mortales, dialogo, retoryka muzyczna, adwent, Sąd Ostateczny

Abstrakt

The article brings up the issue of musical rhetoric in the first part of Audite mortales by Bartlomiej Pekiel. Pekiel’s musical rhetoric consists of musical rhetorical figures, numerical symbolism as well as key symbols. Dialogo Audite mortales is a proof that it is solely implication of musical rhetoric canons that constitutes a composition. The analysis and an attempt at interpretation of Bartłomiej Pękiel’s rhetorical figures, allow us to place the composer among the best European artists of the Baroque period. Beside musical rhetorical figures, Audite mortales also contains chorale extracts from the Dies Irae sequence and an antiphony for the fourth Sunday of Advent, Canite Tuba in Sion.

Bibliografia

K. Dynarski (red.), Biblia Tysiąclecia, Poznań 2002.

Eitner R., Biographisch-bibliographisches Quellen–Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts.

Feicht H., Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku, PWM, Kraków 1980.

Jachimecki Z., Wpływy włoskie w muzyce polskiej. Napisał Zdzisław Jachimecki. Studya do historyi muzyki w Polsce tom 1: 1540–1640, Kraków 1911.

Jarzębski A., Gościniec, abo [sic!] Krótkie opisanie Warszawy, [prawdopodobnie w drukarni Elerta], Warszawa 1643.

Jasiński T., Muzyczna ars oratoria Bartłomieja Pękiela. Wokół emphasis, w: Orfeo, Rocznik IV (2003) nr 1–2 (7–8), Lublin 2003.

Jasiński T., Polska barokowa retoryka muzyczna, Lublin 2009.

Kopaliński W., Słownik Symboli, wyd. II, Warszawa 1991.

Obniska E., Muzyka dawna, w: Tadeusz Ochlewski (red.), Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1977 (1983).

Paczkowski Sz., Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku, Lublin 1998.

Przybyszewska-Jarmińska B., Historia muzyki polskiej, t. III: Barok, cz. I: 1595–1696, Warszawa 2006.

Szweykowski Z. M., Audite mortales, Warszawa 1998.

Zawistowski P., Rozważania temat retoryki w muzyce baroku, w: Z praktycznych zagadnień pedagogiki muzycznej, red. S. Olędzki, Zeszyt Naukowy nr 2 Filii AMFC, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Filia w Białymstoku, Białystok 2003.

Opublikowane
2015-12-31
Dział
Z problematyki historycznej