Organy bezpieczeństwa wobec Niższego Seminarium Duchownego w Bińczu na podstawie archiwaliów Instytutu Pamięci Narodowej

  • Konrad Konkol Wydział Filologiczno-Historyczny Akademia Pomorska w Słupsku
Słowa kluczowe: niższe seminarium duchowne, organy bezpieczeństwa, Kościół Rzymskokatolicki, Bińcze, PRL, Instytut Pamięci Narodowej

Abstrakt

Minor seminary in Bincze was established in February 1958. It was destined for adult students without high-school certificate but willing to continue their education on theological studies.

For three years of its activity Minor Seminary in Bincze was subjected to surveillance of the communist Security Service, which was closely cooperating with civil servants. Enlisted, secret collaborators handed over information about everyday functioning of the seminary and private lives of its lecturers, alumni and people connected with it. Those actions emerged as a result of the communist policy of secularization intended to fight with catholic religion throughout the country. Minor seminary in Bincze is perceived as a victim of this communist policy, as it was illegally closed on 7th August, 1961.

Minor seminary in Bincze was established in February 1958. It was destined for adult students without high-school certificate but willing to continue their education on theological studies.

For three years of its activity Minor Seminary in Bincze was subjected to surveillance of the communist Security Service, which was closely cooperating with civil servants. Enlisted, secret collaborators handed over information about everyday functioning of the seminary and private lives of its lecturers, alumni and people connected with it. Those actions emerged as a result of the communist policy of secularization intended to fight with catholic religion throughout the country. Minor seminary in Bincze is perceived as a victim of this communist policy, as it was illegally closed on 7th August, 1961.

Bibliografia

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

AAN, Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie 1950-1990, Narady kierowników wojewódzkich WdSW (1951, 1955, 1957, 1959, 1962-64, 1966, 1968-69, 1972)

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie

AIPN Sz, 00103/241/3, Kler, Człuchów 1951-1963

AIPN Sz, 00103/241/4, Kler, Człuchów 1948-1963

AIPN Sz, 00103/241/5, Kler, Człuchów 1951-1961

AIPN Sz, 00103/241/6, Kler, Człuchów 1959-1965

AIPN Sz, 00103/241/7, Kler, Człuchów 1949-1963

AIPN Sz, 00103/241/10, Kler, Człuchów 1959-1965

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Komitet Wojewódzki, Informacje i materiały KW MO dotyczące działań kleru 1960 r., sygn. 3147

Opracowania:

Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2006

Marecki J., Zakony w Polsce. Instytuty życia konsekrowanego. Instytuty i zgromadzenia zakonne. Instytuty świeckie. Wspólnoty życia apostolskiego, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2000.

Mezglewski A., Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2004.

Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989), Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2007

Opublikowane
2015-12-31
Dział
Z problematyki historycznej