Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego – część I

  • Katarzyna Majchrzak Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, Warszawa
Słowa kluczowe: ustanie stosunku pracy, zwolnienie dyscyplinarne, obowiązki pracownicze

Abstrakt

Termination of employment contract without notice, due to the employee's fault pursuant to the provision of Art. 52 of the Labour Code is possible in three enumerated instances. The most common reasons for termination of employment without notice include severe violation of basic employee duties caused by employee's intoxication, failure or refusal to follow official instructions as well as disorderly conduct in the workplace. This article discusses in an extensive way the jurisprudence of the Supreme Court in this regard.

Bibliografia

ŹRÓDŁA

Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

LITERATURA

Dörre-Nowak D., Ustanie stosunku pracy, w: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K. W. Baran, Warszawa 2013 r.

Florek L., Prawo pracy, Warszawa 2014 r.

Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013 r.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2009 r.

Muszalski W., Umowa o pracę, w: Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2013 r.

Romer M. T., Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010 r.

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013 r.

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 1973 r. I PR 160/73, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (1974)4, poz. 75.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1976 r. I PRN 111/76, LEX nr 14351.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1977 r. I PRN 101/77, Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1978)5, poz. 101.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1987 r. I PRN 27/87, LEX nr 686405.

Wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 1996 r. I PRN 103/95, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1996)15, poz. 210.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1996 r. I PKN 14/96, LEX nr 29201; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r. I PKN 241/99, LEX nr 44350.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1997 r. I PKN 73/96, LEX nr 30555.

Wyrok Sądu Najwyższego z 27 lutego 1997 r. I PKN 23/97, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1997)21, poz. 419.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1997 r. I PKN 129/97, LEX nr 31673.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 1997 r. I PKN 93/97, LEX nr 31727.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1997 r. I PKN 202/97, LEX nr 32171.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1998 r. I PKN 486/97, LEX nr 34283.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1999 r. I PKN 613/98, LEX nr 39630.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1999 r. I PKN 647/98, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2000)11, poz. 422.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1999 r. I PKN 136/99, LEX nr 38466.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1999 r. I PKN 149/99, LEX nr 42059.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1999 r. I PKN 169/99, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2000)20, poz. 746.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 1999 r. I PKN 187/99, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2000)22, poz. 813.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 r. I PKN 188/99, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2000)22, poz. 818.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1999 r. I PKN 241/99, LEX nr 44350.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r. I PKN 589/99, LEX nr 48773.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2000 r. I PKN 596/99, LEX nr 49133.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2000 r. I PKN 733/99, LEX nr 1223708.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2000 r. I PKN 28/00, LEX nr 47170.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2000 r. I PKN 76/00, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2002)10, poz. 237.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2000 r. I PKN 120/00, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2002)15, poz. 352.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2001 r. I PKN 400/00, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2003)6, poz. 144.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2001 r. I PKN 638/00, Prawo Pracy (2002)1, s. 35.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2001 r. I PKN 708/00, LEX nr 81858.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2003 r. I PK 208/02, LEX nr 81892.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2003 r. I PK 5/03, LEX nr 599521.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2004 r. I PK 576/03, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2005)7, poz. 91.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2004 r. II PK109/04, LEX nr 138361.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2005 r. I PK 145/04, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2005)16, poz. 243.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r. II PK 197/04, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2005)17, poz. 271.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 r. I PK 290/04, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2006)9-10, poz. 149.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia z dnia 7 lutego 2008 r. II PK 162/07, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2009)7-8, poz. 98; LEX nr 448151.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2010 r. III PK 21/10, LEX nr 694249.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2011 r. II PK 196/10, LEX nr 811847.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2011 r. II PK 13/11, LEX nr 952560.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2011 r. I PK 12/11, LEX nr 1001273.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2012 r. II PK 285/11, LEX nr 1254679.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2012 r. I PK 204/12, Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (2013)23-24, poz. 272.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2012 r. II PK 143/11, LEX nr 1217883.

Opublikowane
2015-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej