Historyczno-statystyczne aspekty kulturowego rozwoju miasta Konina w XX wieku

  • Dariusz Wesołowski Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
Słowa kluczowe: kultura, społeczność lokalna, rozwój intelektualny, rozwój przemysłowy

Abstrakt

A dynamic industrial development always implies changes in social and cultural structure. In this text, the author analyses such changes, and his main area of exploration is the rapidly developing community of Konin city in the second half of the 20th century. The author analyses various components of these changes against the background of the city’s rich history from the historical, statistical, cultural and intellectual perspectives.

Bibliografia

Literatura przedmiotu:

Dragan A., Pod końskim kopytem, Konin 1995

Hejman L., Konińscy Żydzi na przestrzeni dziejów, w: Szczepaniak M. (red. nauk.) Rocznik Koniński, 14/2003, Wydawnictwo PWSZ, Konin 2003

Jankowiak M., Jankowiak G., W dziewiętnastowiecznym Koninie, Konin 1994

Kmieć J., Wielokulturowość i migracje – szanse i zagrożenia, Koniński Kurier Oświatowy, Nr 2(97), Konin 2012

Kowalczykiewicz Z., Kalendarium konińskie wiek XX, AAR PARADA, Konin 2002

Kowalczykiewicz Z., Nadwarciańskie gawędy, Wydawnictwo APEKS, Konin 1997

Kowalczykiewicz Z., Konińska szkatuła wspomnień, Wydawnictwo APEX, Konin 2000

Łojko J. (red.), Civitas Konin, Wydawnictwo SERIDAVA, Konin 2011

Majewski A., Rosłem z moim miastem, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012

Maluśkiewicz P., Wiśniewski J., Konin, Licheń Stary, Ślesin, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012

Maluśkiewicz P., Województwo konińskie. Szkic monograficzny, Warszawa – Poznań 1993

Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Richmond T., Uporczywe echo. Sztetl Konin – poszukiwanie, Media Rodzina, Poznań 2001

Rusin S., Znani i nieznani w Koninie, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012

Rybczyński P., Spacerkiem w przeszłość. Szkice z dziejów Konina, Wydawnictwo APEKS, Konin 1997

Skorowski H., Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006

Wesołowski D. O wartościach w harcerskim mundurze, WSKM, Konin 2011

Wędzki W., Konin w czasach przedrozbiorowych, Konin 2000

Wiśniewski J., Wspomnienia konińskiego adwokata, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012

Wojnarowski Z., Widziane z Konina, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012

Strony internetowe:

www.konin.pl

www.lm.pl

www.konin-starowka.pl

www.turystyka.konin.pl

www.konin2005.republika.pl

www.encyklopedia-solidarnosci.pl

www.jewishmuseum.org.pl

www.mateusz.pl

www.popieluszko.net.pl

www.laboratorium.wiez.pl

www.uj.edu.pl

Opublikowane
2015-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej