Historyczno-statystyczne aspekty kulturowego rozwoju miasta Konina w XX wieku

  • Dariusz Wesołowski WyĹźsza Szkoła Kadr MenedĹźerskich w Koninie
Słowa kluczowe: społeczność lokalna, kultura, rozwĂłj intelektualny, rozwĂłj przemysłowy

Abstrakt

A dynamic industrial development always implies changes in social and cultural structure. In this text, the author analyses such changes, and his main area of exploration is the rapidly developing community of Konin city in the second half of the 20th century. The author analyses various components of these changes against the background of the cityâs rich history from the historical, statistical, cultural and intellectual perspectives.

Bibliografia

Literatura przedmiotu:
Dragan A., Pod końskim kopytem, Konin 1995
Hejman L., Konińscy Żydzi na przestrzeni dziejów, w: Szczepaniak M. (red. nauk.) Rocznik Koniński, 14/2003, Wydawnictwo PWSZ, Konin 2003
Jankowiak M., Jankowiak G., W dziewiętnastowiecznym Koninie, Konin 1994
Kmieć J., Wielokulturowość i migracje – szanse i zagrożenia, Koniński Kurier Oświatowy, Nr 2(97), Konin 2012
Kowalczykiewicz Z., Kalendarium konińskie wiek XX, AAR PARADA, Konin 2002
Kowalczykiewicz Z., Nadwarciańskie gawędy, Wydawnictwo APEKS, Konin 1997
Kowalczykiewicz Z., Konińska szkatuła wspomnień, Wydawnictwo APEX, Konin 2000
Łojko J. (red.), Civitas Konin, Wydawnictwo SERIDAVA, Konin 2011
Majewski A., Rosłem z moim miastem, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012
Maluśkiewicz P., Wiśniewski J., Konin, Licheń Stary, Ślesin, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012
Maluśkiewicz P., Województwo konińskie. Szkic monograficzny, Warszawa – Poznań 1993
Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
Richmond T., Uporczywe echo. Sztetl Konin – poszukiwanie, Media Rodzina, Poznań 2001
Rusin S., Znani i nieznani w Koninie, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012
Rybczyński P., Spacerkiem w przeszłość. Szkice z dziejów Konina, Wydawnictwo APEKS, Konin 1997
Skorowski H., Europa regionu. Regionalizm jako kategoria aksjologiczna, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006
Wesołowski D. O wartościach w harcerskim mundurze, WSKM, Konin 2011
Wędzki W., Konin w czasach przedrozbiorowych, Konin 2000
Wiśniewski J., Wspomnienia konińskiego adwokata, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012
Wojnarowski Z., Widziane z Konina, Firma Księgarska MAWI, Konin 2012

Strony internetowe:
www.konin.pl
www.lm.pl
www.konin-starowka.pl
www.turystyka.konin.pl
www.konin2005.republika.pl
www.encyklopedia-solidarnosci.pl
www.jewishmuseum.org.pl
www.mateusz.pl
www.popieluszko.net.pl
www.laboratorium.wiez.pl
www.uj.edu.pl
Opublikowane
2015-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej