Czym jest a czym nie jest psychologia pozytywna? Poszukiwanie paradygmatu

  • Piotr Kwiatek, OFMCap WSD Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków
  • Katarzyna Wilczewska, CSFN Uniwersytet Holy Family, Filadelfia
Słowa kluczowe: psychologia pozytywna, paradygmat, PERMA

Abstrakt

This article identifies relevant criteria indicating the identity of positive psychology founded in the late 1990s in the USA. Since a variety of interpretations often makes it difficult to understand the character and mission of positive psychology, it is important to consider the founders, the elements shaping positive psychology, as well as its internal processes of change. While it is open to interdisciplinary cooperation, positive psychology maintains its specific profile, objectives, and methods. It has its own paradigm indicating what can be considered to be positive psychology, and where its limits can be found.

Bibliografia

Czapiński, J. (red.), Psychologia pozytywna. Warszawa 2004.

Carr, A. Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach. Poznań 2009.

Casey, Jr., G.W. Comprehensive Soldier Fitness: A Vision for Psychological Resilience in the U.S. Army. American Psychologist, 66(2011), 1–3.

Compton, W.C., Hoffman, E. Positive psychology: The science of happiness and flourishing. Belmont 2013.

Csikszentmihalyi, M. Przepływ. Warszawa 1996.

Diener, E. Biswas-Diener, R. Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot 2010.

Duckworth, A.L., Steen, T.A., Seligman, M.E.P. Positive psychology in clinical practice. Annual Review of Clinical Psychology, 1(2005), 629–651.

Frankl, V.E. Le radici della logoterapia. Scritti giovanili 1923–1942. Rzym 2000, 117–118.

Fredrickson, B. Pozytywność. Poznań 2011.

Fernández-Ríos, L., Cornes, J.M. A critical review of the history and current status of positive psychology. Anuario de Psicología Clínica y de la Salud / Annuary of Clinical and Health Psychology, 5(2009), 7–13.

Froh, J.J. The history of positive psychology: Truth be told. The Psychologist, 16(2004), 18–20.

Gable, S.L., Haidt, J. What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9(2005), 103–110.

Gulla, B., Tucholska, T. Psychologia pozytywna – cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji. Studia z Psychologii w KUL, 14(2007), 133–152.

Held, B.S. The negative side of positive psychology. Journal of Humanistic Psychology, 44(2004), 9–46.

Lyubomirsky, S. Wybierz szczęście. Warszawa 2011.

Lazarus, R.S. Does the positive psychology movement have legs? Psychological Inquiry, 14(2003), 93–109.

Kaczmarek, Ł. Psychologia pozytywna w socjoterapii: rozwijanie sił charakteru, w: B. Jankowiak (red.), Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka. Poznań 2013.

Kossakowska, M., Kwiatek, P., Stefaniak, T. Sens w życiu, Polska wersja kwestionariusza MLQ (Meaning in Life Questionnaire). Psychologia Jakości Życia.12(2013), 111–131.

Krok, D. Przebaczenie w ujęciu psychologii pozytywnej. Istota i główne funkcje, Sakrament pokuty wobec problemów współczesności, 122(2011), 37–54.

Kuhn, T.S. Struktura rewolucji naukowych. Warszawa 1968.

Kwiatek, P., Bajer, P. Aplikacja Psychologii Pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Gramar School w Australii. Przegląd Badań Edukacyjnych, 17(2013), 227–245.

Lyubomirsky, S. Mity o szczęściu. Warszawa 2013.

Magyar-Moe, J.L. Therapist’s Guide To Positive Psychological Interventions. London 2009.

Peseschkian, N. Positive psychotherapy: Theory and practice of a new method. Berlin-New York 1987.

Peterson, C., Seligman, M.E.P. Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. New York 2004.

Peterson, C. Park, N. Castro, C.A. Assessment for the U.S. Army comprehensive soldier fitness program: Global assessment tool. American Psychologist, 66(2011), 10–18.

Rashid, T. Positive Interventions in Clinical Practice. Journal of Clinical Psychology, 65(2009), 461–466.

Rashid, T. Strength-Based Assessment in Clinical Practice. Journal of Clinical Psychology, 65(2009), 488–498.

Rashid, T. Positive Psychotherapy, w: S.J. Lopez, Positive psychology: Exploring the best in people. Westport 2008.

Reivich, K.J., Seligman, M.E.P., McBride, S. Master resilience training in the U.S. Army. American Psychologist, 66(2011), 25–34.

Robbins, B.D. What is the Good Life? Positive Psychology and the Renaissance of Humanistic Psychology. The Humanistic Psychologist, 36(2008), 96–112.

Seligman, M.E.P. Positive psychology, positive prevention, and positive therapy, w: C.R. Snyder, S.J. Lopez (red.), Handbook of Positive Psychology. London 2002.

Seligman, M.E.P. Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Poznań 2005.

Seligman, M.E.P. Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia. Poznań 2011.

Seligman, M.E.P., Ciskszentmihalyi, M. Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist, 55(2000), 5-14.

Seligman, M.E.P., Railton, P., Baumeister, R., Sripada, C. Navigating into the future or driven by the past. Perspectives on Psychological Science, 2013(8)2, 119–141.

Seligman, M.E.P., Rashid, T., Parks, A.C. Positive Psychotherapy. American Psychologist, 61(2006), 774–788.

Sheldon, K.M., King, L. Why positive psychology is necessary. American Psychologist, 56(2001), 216–217.

Snyder, C.R., Lopez, S.J. (red.), Handbook of positive psychology. New York 2002.

Statut Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej, Rozdz. I „Postanowienia Ogólne”, Art. 1. 1., w: , (data dostępu: 26.01.20014).

Taylor, E. Positive psychology and humanistic psychology: A reply to Seligman. Journal of Humanistic Psychology, 41(2001), 13–29;

Trzebińska, E. Psychologia pozytywna. Warszawa 2008.

Tucholska, K., Gulla, B. Psychologia pozytywna – krytyczna analiza koncepcji. Studia z Psychologii w KUL, 14(2007), 107–131.

Tyson, P.J., Jones, D., Elcock, J. Psychology in Social Context: Issues and Debates. West Sussex, 2011.

Van Deurzen, E. Psychoterapia a poszukiwanie szczęścia. Warszawa 2010.

Zwoliński, A. Szczęście brutto. Człowiek w poszukiwaniu szczęścia, Kraków 2013.

Opublikowane
2015-12-31
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej