Rozwiązania są inicjowane oddolnie. Jednostki i ruchy oddolne na rzecz odnowienia ekologicznego

  • Joshtrom Isaac Kureethadam, SDB UniversitĂ  Pontificia Salesiana, Rome
Słowa kluczowe: ekofilozofia, ruchy oddolne, jednostka a odnowa ekologiczna, młodzieĹź a środowisko

Abstrakt

Autor przekonuje, Ĺźe niepowodzenie w odpowiadaniu na wspĂłĹczesny kryzys ekologiczny â najwiÄksze wyzwanie, przed jakim staje dziĹ ludzkoĹÄ â ma swe gĹĂłwne przyczyny w odgĂłrnym podejĹciu do zagadnienia, co szczegĂłlnie wyraĹşnie widaÄ w negocjacjach na temat zmian klimatycznych. Wydaje siÄ, Ĺźe pozostawiamy odpowiedzialnoĹÄ w sprawie przeciwdziaĹania temu kryzysowi politykom, technokratom, geoinĹźynierom⌠i oczekujemy rozwiÄzaĹ odgĂłrnych. Natomiast rozwiÄzania kryzysu ekologicznego prawdopodobnie bÄdÄ inicjowane oddolnie, ze strony zdeterminowanych jednostek i masowych oddolnych ruchĂłw spoĹecznych. ArtykuĹ ten prezentuje przykĹady charyzmatycznych osĂłb i ruchĂłw, ktĂłre istotnie przyczyniĹy siÄ do odpowiedzi na wyzwania kryzysu ekologicznego naszego czasu. ArtykuĹ podkreĹla znaczenie zmotywowanych jednostek i grup w trosce o nasz wspĂłlny dom.

Bibliografia

Brooks Paul, “Foreword” [w:] Silent Spring, 25th Anniversary Edition, Boston: Houghton Mifflin 1987.
Browne Cornelius, Rachel Carson [w:] American Writers: A Collection of Literary Biographies, Supplement IX, ed. Jay Parini, New York: Charles Scribner’s Son 2002.
Carson Rachel, Silent Spring, Boston: Houghton Mifflin 1962.
Carson Rachel, The Edge of the Sea, New York: Oxford University Press 1955.
Carson Rachel, The Sea Around Us, New York: Oxford University Press 1951.
Carson Rachel, Under the Sea-Wind: A Naturalist’s Picture of Ocean Life, New York: Simon & Schuster 1941.
Commoner Barry, The Closing Circle: Confronting the Environmental Crisis. London: Jonathan Cape 1971.
Foster Leila Merrell, The Story of Rachel Carson and the Environmental Movement, Chicago: Childrens Press 1990.
Ghai Dharam, Vivian Jessica M. (red.), Grassroots Environmental Action: People’s Participation in Sustainable Development, London – New York: Routledge 1992.
Guha Ramachandra, The Unquiet Woods: Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya, Berkeley, CA: University of California Press 2000.
Hynes Patricia H., The Recurring “Silent Spring”, New York: Pergamon Press, 1989.
Kunwar S.S. (red.), Hugging the Himalayas: The Chipko Experience, Dasholi Gram Swarajya Mandal 1982.
Lear Linda, Rachel Carson [w:] John A. Garraty, Mark C. Carnes red., American National Biography, Vol. 4, New York: Oxford University Press, 1999.
Longhurst James, Citizen Environmentalists, Medford: Tufts University Press 2010.
Lytle Mark Hamilton, The Gentle Subversive: Rachel Carson, Silent Spring, and the Rise of the Environmental Movement, New York – Oxford: Oxford University Press 2007.
MacGillivray Alex, Words That Changed the World: Rachel Carson’s Silent Spring, New York: Barron’s 2004.
Meadows Donella H., Meadows Dennis L., Randers Jorgen, Behrens William W. III, The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, London: Earth Island Limited 1972.
Mishra Anupam, Tripathi Satyendra, The Chipko Movement, New Delhi: People’s Action / Gandhi Peace Foundation 1978.
Odum Eugene P., Fundamentals of Ecology, Philadelphia – London: W. B. Saunders Company 1971.
Quaratiello Arlene R., Rachel Carson: A Biography, Westport, CT – London: Greenwood Press 2004.
Taylor Bron Raymond (red.), Ecological Resistance Movements: The Global Emergence of Radical and Popular Environmentalism, Albany, N.Y.: State University of New York Press 1995.
The Global 2000 Report to the President: Entering the Twenty-First Century. A Report Prepared by the Council on Environmental Quality and the Department of State, London: Penguin Book 1982.
The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford – New York: Oxford University Press 1987.
Weber Thomas, Hugging the Trees: The Story of the Chipko Movement, New Delhi: Viking Penguin 1988.
Opublikowane
2016-09-30
Dział
Z problematyki filozoficznej