Komunikacja niewerbalna w misji nowej ewangelizacji. Aspekt teologicznomoralny

  • Krzysztof Niewiadomski, OFMCap WSD Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków
Słowa kluczowe: ewangelizacja, komunikacja niewerbalna, Evangelii gaudium, teologia moralna komunikowania się

Abstrakt

The new evangelization is the most important task of today’s Catholic Church. Preaching the Gospel occurs via human communication. The research conducted by the scientists of the humanities points to the importance of body language in interpersonal communication. Likewise, the Magisterium sees its elements in the process of evangelization. This mission is also connected with theological and moral aspects. The aim of this article is to define the moral implications associated with nonverbal communication in the work of the new evangelization. In this context, one can talk about an obligation to preach the Gospel effectively, i.e. taking into account the fact that such effectiveness is influenced by the awareness of one’s own nonverbal messages and of the foundations of communication theory. An act of communication may involve the sins of neglect, isolation and aggression.

Bibliografia

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Éditions du Dialogue, Paris 1967, s. 77-175.

Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Éditions du Dialogue, Paris 1967, s. 421-481.

Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humane w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Éditions du Dialogue, Paris 1967, s. 401-419.

Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Ewangelii nuntiandi (8.12.1975), TUM, Wrocław 2001.

Jan Paweł II, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio (7.12.1990), Libreria Editrice Vaticana, Watykan 1990.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, RW KUL, Lublin 1994.

Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja apostolska Verbum Domini (30.092010), Pallottinum, Poznań 2010.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie Evangelii gaudium (24.11.2013), M, Kraków 2014.

Synod Biskupów, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta (2.02.2011), (dostęp: 10.09.2014).

Synod Biskupów, Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Instrumentum laboris (27.05.2012), Libreria Editrice Vaticana, Watykan 2012.

Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach ewangelizacji (3.12.2007), L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 29(2008)2, s. 50-55.

Ambady N., Rosenthal R., Nonverbal communication, w: Encyclopedia of menthal health, red. H. Friedman t. 2, Academic Press, New York 1998, s. 775-782.

Broński W., Komunikowanie się prezbitera z wiernymi w duszpasterstwie parafialnym, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 8(2009)2, s. 13-23.

Buck R., VanLear C. A., Verbal and Nonverbal Communication: Distinguishing Symbolic, Spontaneous, and Pseudo-Spontaneous Nonverbal Behavior, Journal of Communication 52(2002)3, s. 522-541.

Chmielewski M., Duchowość świeckiego apostoła, Studia Gdańskie 35(2007)1, s. 183-200.

Drożdż M., Aksjologia daru w komunikacji, Forum Teologiczne 12(2011), s. 87-106.

Fiałkowski M., Nowa ewangelizacja – w poszukiwaniu nowych form i metod głoszenia dobrej nowiny na marginesie dokumentu pt. Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Lineamenta, Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 5(2013), s. 65-79.

Fiore S., Predicare il Vangelo in modo nuovo. Alcuni ipotetici percorsi, Studia Moralia 48(2010)2, s. 331-348.

Fołda M., Forma jest przekazem, Homo Communicativus” 1(2006)1, s. 43-53.

Gamble T. K., Gamble M. W., Interpersonal Communication. Building Connections Together, Sage Publications, New York 2014.

Guzdek P., Petryk A., Czyn komunikacyjny osoby w optyce filozofii dramatu Józefa Tischnera. Studium wybranych aspektów komunikacji interpersonalnej, Homo Communicativus 7(2012)1, s. 24-32.

Jaklewicz T., Kolejny wywiad z Franciszkiem, Gość Niedzielny 90(2013)51-52, s. 5.

Jeżyna K., Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy Kościoła i świata, KUL, Lublin 2002.

Knill C., Dotyk i komunikacja, Centrum metodyczne pomocy psychologiczno-pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1997.

Martínez Diez F., Teología de la comunicación, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1994.

Mimeault J., Evangelii gaudium. Quelle morale pour l’ évangélisation, Studia Moralia 52(2014)1, s. 93-118.

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Skibiński A., Gregory Bateson i kontekstowa teoria komunikacji. Różnica, która czyni różnicę, i wzorzec, który łączy, w: Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, red. B. Andrzejewski, N. Leśniewski, M. Domaradzki, M. Wendland, E. Kulczycki, J. Boruszewski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012, s. 69-88.

Teologia i Moralność 8(2013)1.

Wendland M., Komunikowanie a wymiana informacji – pytanie o zakres pojęcia komunikacji, Homo Communicativus 3(2008)1, s. 17-26.

Wicher W., Podstawy teologii moralnej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin 1969.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwo Teologicznego, Kraków 1985.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1986.

Załazińska A., Niewerbalna struktura dialogu. W poszukiwaniu polskich wzorców narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych, Universitas, Kraków 2006.

Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki teologicznej