Egzorcyzmy chrzcielne w liturgii rzymskiej

  • Czesław Krakowiak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: egzorcyzm chrzcielny, chrzest, katechumenat, szatan, skrutynia, Sakramentarz Galazjański, Rituale Romanum, Collectio rituum, Ordo baptismi pueororum, Ordo baptismi adultorum, Ordo initiationis christianae adultorum, chrzest dzieci, chrzest dorosłych

Abstrakt

The author analyses and describes the prayers of baptismal exorcisms, starting from the Gelasian Sacramentary, through the following editions of the Roman Rite from 1614 to 1972. Baptismal exorcisms are supplicatory prayers for the liberation from the dominion, influence and traps of Satan. Until Vaticanum II, baptismal exorcisms consisted mainly of commanding formulas, frequently repeated, uttered directly to Satan called as maledictus diabolus, damnatus maledictus, immunde spiritus, maledictus satana, inimicus. Today, they are mainly a humble prayer directed to God the Father and to Jesus Christ for the liberation from satanic influence. During the catechumenate these are called the first or the minor exorcisms (primi, seu minores). Of more importance are those exorcisms that are made during the cleansing and enlightment periods, that is, on the 3rd, 4th and 5th Sunday of Lent, inspired by the Gospel about the Samaritan woman, about the healing of the man born blind and about the rising of Lazarus from death.

Bibliografia

Źródła:
Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Wydanie wzorcowe, Katowice 2002.
Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae ordninis anni circuli. Sacramentarium Veronense (Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV/80). Wyd. L. C. Mohlberg. L. EizenhĂśffer, P. Siffrin. Roma 21968.
Rituale Romanum Ecclesiis Poloniae accomodatum. Katowice 1927.
Collectio rituum continens excerpta e Rituale Romano Ecclesiis Poloniae adaptato, Katowice 1963.
Instrukcja Inter Oecumenici (26 IX 1964) nr 62-63; AAS 56:1964 s. 892.
Rituale Romanum. Ordo baptismi parvulorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1969.
Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1995.
Rituale Romanum. Ordo initiationis christianae adultorum, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.
Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988.

Literatura:
R. Laurentin, Szatan mit czy rzeczywistość? Warszawa 1997.
Teologia o szatanie, red. K. Góźdź, Lublin 2000.
G. Witaszek, Biblia o szatanie – rzeczywistość czy mit? W: Teologia o szatanie, red. K. Góźdź, Lublin 2000, s. 28-38.
G. Cavagnoli, I „Praenotanda” del „De exorcismis”, Rivista Liturgica 87(2000), s. 873-888;
G. Ferraro, Nowy rytuał egzorcyzmów: narzędzie władzy Chrystusa, Anamnesis 5(1998/1999), nr 19, s. 56-84;
A. M. Triacca, L’esorcismo, w: Anamnesis 7. I sacramentali e benedizioni, red. I. Scicolone [i in.], Marietti 1989, s. 167-191;
B. Nadolski, „Nowy” obrzęd wielkiego egzorcyzmu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 53(2000), s. 222-227;
A. M. Fontelle, Egzorcyzm w nauczaniu i posłudze Kościoła katolickiego, Ząbki 2004.
K. Kozłowski, „Adveniat regnum tuum…” Nowy rytuał egzorcyzmów w języku polskim, Anamnesis 10(2004), nr 38, s.101-111;
P. Towarek, Egzorcyzm. Historia. Liturgia. Teologia, Olsztyn 2008, s. 145-254.
F. J. DĂśgler, Der Exorcismus im altchristlichen Taufritual, Paderborn 1909.
R. Beraudy, Die Skrutinien und die Exorzismen, Concilium 3(1967), s. 111-113.
A. Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter, Darmstadt 2000.
A. Stenzel, Eine genetische Erklärung der Taufliturgie, Innsbruck 1958, s. 64-67;
Th. Maertens, Histoire et pastorale du rituel du catĂŠchumĂŠnat et du baptĂŞme, Bruges 1962.
M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, T. I, z. 2 Warszawa 1969
Cz. Krakowiak, Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin 2003.
A. Dondeyne, La discipline des scrutins dans l’Église latine avant Charlemagne, Revue d’Histoire Ecclésiastique, 28(1932), s. 5-33; 751-787.
K. Lijka, Symbolika gestów w obrzędach egzorcyzmu, Liturgia Sacra 21(2003), nr 1, s. 27-40.
B. Fischer, Baptismal Exorcism in the Catholic Baptismal Rites after Vatican II, Studia Liturgica 10(1974), s. 48-55.
J.P. Gaillard, Les prières du rituel de l’initiation des adultes, La Maison-Dieu (1991)186, s. 132-138.
Opublikowane
2016-12-31
Dział
Z problematyki teologicznej